Nog steeds gesleutel aan PGO’s. Landelijke uitrol weer later

landelijkeDe landelijke uitrol van Persoonlijke GezondheidsOmgevingen(PGO’s) blijkt per 1 januari 2022 weer niet gereed. PGO’s zijn apps of programma’s op smartphone of tablet waarin patiënten hun zorgdata kunnen opslaan. Die data downloaden ze via softwarematige voorzieningen vanuit huisartsinformatiesystemen(HIS-sen). Over de PGO’s  publiceerde ik al 48 maal op deze website. Het loopt echter niet zo voorspoedig. Vanaf half 2020, toen het al zou hebben moeten werken, stelde de invoeringsorganisatie OPEN de live-gang telkens een half jaar uit. In november 2021 gaf de leiding van het OPEN-programma toe dat huisartsen zeker tot begin januari 2022 moeten wachten met het meewerken aan de PGO’s. In een email van de Groninger Huisartsen Coöperatie”(GHC) en de HuisartsenKring Groningen laten deze thans weten dat de huisartsen moeten wachten op een veldtest op beperkte schaal. Daarvan is de uitslag pas na april 2022 mogelijk beschikbaar.

Email aan huisartsen(1)

In de email laat men weten:

“Tot nu toe verloopt online inzage via patiëntenportalen, omdat alleen die al in gebruik zijn genomen. Er wordt landelijk nog hard gewerkt om die inzage ook te realiseren via een door de patiënt gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarom het verzoek om tot nader bericht te wachten met PGO-gebruik en met de communicatie hierover richting patiënten, overeenkomend met onze eerdere berichtgeving. Dus alleen indien je een portaal hebt, raden we je aan om verder aan de slag te gaan met online inzage via dit portaal en dit verder onder de aandacht te brengen bij patiënten. Kijk voor voorlichtingsmateriaal voor patiënten op de GHC-site.”

Email aan huisartsen(2)

Men vervolgt:

“Van het landelijke OPEN-programma ontvingen wij de resultaten van de MedMij-test van november 2021. Het blijkt dat de resultaten wisselend zijn: nog niet alle HIS’en en PGO’s kunnen alle benodigde gegevens met elkaar uitwisselen.

Om in onze regio toch ervaring op te doen met PGO-gebruik, start er in februari 2022 een kleine testwerkgroep met acht huisartsenpraktijken. Deze praktijken gaan verschillende PGO- en HIS-combinaties proberen. De resultaten van deze tests komen rond april 2022 beschikbaar voor alle huisartsenpraktijken.”

Testresultaten MedMij niet vindbaar

Het rapport van de MedMij-testresultaten uit november 2021 dat in de vorige alinea vermeld staat kan ik helaas nergens op het internet vinden. Niet op de website van MedMij, noch op de website van de OPEN-organisatie. Ik vermoed dat men liever niet heeft dat de buitenwereld precies weet waar en hoe vaak er problemen zijn met de uitwisseling van zorgdata tussen HIS-sen en PGO’s. In een artikel van mij op deze website van 26 november 2021 staat een alinea “PGA-demo” waarin ik beschrijf hoeveel rode en oranje vakjes er nog zijn in de interactie-matrix tussen HIS-sen en PGO’s. Ik denk dat deze matrix uit dat testrapport van MedMij komt.

Financiële perikelen

Vele malen schreef ik op deze website al over het punt dat er eigenlijk geen goed verdienmodel voor de PGO’s bestaat. Patiënten, noch zorgverzekeraars willen ervoor betalen. Er bestaat nu een voorlopige betalingsregeling van VWS waarbij een PGO-leverancier eenmalig € 7,50 krijgt voor het vullen van een patiënt in een gekozen PGO. Dat is zeker geen vetpot en geen gezonde financiële basis voor een PGO-maker. Op het online magazine ICT&Health verzucht op 16 december 2021 Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire, een grote vvt-instelling in de Achterhoek, dan ook dat het nog wel “een uitdaging” is dat er te weinig geld is voor de financiering van PGO’s. Hij is duidelijk op de managementcursus geweest waarin gedoceerd wordt dat er geen problemen bestaan, maar alleen uitdagingen.

Het gaat nog wel even duren

De moraal van het verhaal is dat we hier weer een door de overheid aangezwengeld ICT-gebeuren zien dat aan alle kanten rammelt. Zowel qua werking als qua financiering duren de problemen voort.

Het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn.

Wordt vervolgd.

W.J. Jongejan, 24 januari 2022

Afbeelding van Jose R. Cabello via Pixabay  bewerkt door WJJ