Gezichtsherkennings-software verpakt als “medische” app

 of:

Digitale kwakzalverij: “bloeddrukmeting” met videobeeld van gezicht

gezichtsherkenningOp 13 januari 2022 viel mijn oog op een artikel op de website van het online magazine SmartHealth. Sebas Eijkholt schreef er het artikel: “Bloeddruk meten via de smartphonecamera: fabel of feit?”. Hij beschrijft een kennisgeving van het bedrijf Binah.ai van 3 januari 2022 waarin men stelt dat met behulp van de camera op smartphone/tablet of laptop de bloeddruk en nog vijf andere parameters te meten zijn. In het artikel beantwoordt Eikholt echter zijn in de titel opgeworpen v raag totaal niet of het een fabel of een feit is. Bij lezing van documentatie van Binah.ai wordt al snel duidelijk dat het onnauwkeurige technologie is. Onder de publicatie van 3 januari 2002 staat ook: The solution is not a medical device and should be considered as a self-assessment tool only”. Bij wat doorspitten van de bedrijfsinformatie blijkt dat één van de use-cases gezichtsherkenning is. Een surveillance app verpakt als gezondheids-app.

Binah.ai 

Het bedrijf is gevestigd in Ramat Gan, vlakbij Tel Aviv in Israël, en heeft een vestiging in de VS en in Japan. Het is opgericht door David Maman die zowel CEO als CTO is. Hij is een ex-elitemilitair van het Israëlische leger. Het bedrijf heeft de hoofdvestiging in Rabat Gan, vlak bij Tel Aviv, met daarnaast een kantoor in de VS en in Japan. De techniek die men toepast noemen ze remote photoplethysmografie(rPPG). Men beweert naast de bloeddruk ook zuurstofsaturatie, hartfrequentie, hartritmevariatie, ademhaling en stress zo te kunnen meten. Met een videopname van het gelaat gedurende één minuut zou dat met behulp van kunstmatige intelligentie te meten zijn.

rPPG

Met de rPPG zegt men met het door het gelaat(bovenste deel wang) teruggekaatste licht de genoemde parameters met kunstmatige intelligentie(AI) kunnen meten. Blijkbaar is men niet zo zeker van de rPPG van het gelaat, want daarnaast raadt men aan om in “challenging circumstances” de vinger op de camera en de lichtbron achter op smartphone of tablet te houden. Dan meet men niet “remote” maar vindt er directe PPG plaats. Over bloeddrukmeting met een vinger op de lichtbron en camera is al veel gepubliceerd. Ondanks pogingen om dat als betrouwbaar te labelen lukt dat in de verste verte niet. Ik scheef er op deze website meerdere keren over, o.a. op 21 juni 2019. PPG is trouwens geen directe drukmeting met vaatcatheter of indirecte met bloeddrukmanchet maar een gecalculeerde meting op basis van de bloeddoorstroming van de huid. Als het bedrijf praat over validatie dan komt men niet met externe validatie.

KYC=gezichtsherkenning

Binah.ai verkoopt haar app als software niet rechtstreeks aan individuen, maar levert het alleen aan bedrijven inde vorm van een software Development Kit(SDK).  De app Binah Team kan je wel downloaden, maar je kunt hem alleen gebruiken als je een account aanmaakt via een bedrijf dat met de software je wil volgen. Binah.ai noemt een aantal use-cases voor haar software. Dat zijn: telehealth, wellness, remote patient monitoring, verzekeringsbedrijven, virtuele zorgtrials, ouderenzorg, bestrijding van Covid-19-verspreiding EN KYC.

KYC staat voor Know Your Customer. Daarbij gaat het om de identificatie en authenticatie van een persoon. De Binah Teams app valt dan ook onder de gezichtsherkennings-software door middel van een videobeeld. Men maakte over deze toepassing ook een video.

Data-eigenaarschap

Veel data van de gebruiker legt Binah.ai zelf vast en wil die kunnen gebruiken en delen. Aan de ene kant zegt het bedrijf op de SDK-webpagina dat men geen toegang heeft tot de met de app geëxtraheerde gezondheidsdata. Op een andere plaats, op de Privacy-webpagina, staat het tegenovergestelde. Daar staat o.a. :

´ As part of using any of our Services, the following information may be collected and processed by us:  

  • your personally identifiable information, including contact and registration information such as your name, your organization’s name, email address to make sure your account is completely personalized, as well as information such as gender, birthdate, weight, height, etc. payment details in order to process payments if you make any purchases.
  • Vital signs such as: Heart Rate (BPM), Oxygen Saturation (SpO2%), Respiration (BPM), Stress level and HRV-SDNN (ms), and other calculated and related data to track and maintain your historical measurement data.”

Denderende fabel

De belofte van een ook maar enigszins betrouwbare en in de zorg bruikbare bloeddrukmeting met deze software is echt een fabel. Zoals gezegd weet Binah.ai dat zelf ook gezien haar disclaimer onder de persverklaring van 3 januari j.l.. Namelijk dat de software niet voor medische doeleinden geschikt is. Iets wat men in 2020 nog wel riep, namelijk  “medical grade accuracy”. Op zijn best zou er volgens henzelf sprake zijn van gelijkwaardigheid met low-grade-accuracy medical devices.

In ieder geval is het wel duidelijk dat het om gezichtsherkenningssoftware gaat, verpakt als een “medische’ app.

W.J. Jongejan, 28 januari 2022

Afbeelding van Click on 👍🏼👍🏼, consider ☕ Thank you! 🤗 via Pixabay