Voorlopig raadt OPEN-programmaleiding gebruik PGO af. Huisartsen betalen toch beheerskosten

beheerskostenWonderlijke dingen gebeuren thans in huisartsenland als het gaat om communicatie van zorgdata. Huisartsen krijgen rekeningen voor de beheerskosten van een voorziening waarvan de invoeringsorganisatie zegt om die vooralsnog niet te gebruiken. Al langere tijd besteedt het ministerie van VWS veel tijd en geld aan de Persoonlijke GezondheidsOmgevingen(PGO’s). Ik schreef er hier al vaker over. PGO’s zijn apps of programma’s op smartphone of tablet waarin patiënten hun zorgdata kunnen opslaan. Die data downloaden ze via softwarematige voorzieningen vanuit huisartsinformatiesystemen(HIS-sen). Het loopt echter allemaal niet zo voorspoedig. Vanaf half 2020, toen het al zou hebben moeten werken, stelde de invoeringsorganisatie OPEN de live-gang telkens een half jaar uit. Vrij recent gaf de leiding van het OPEN-programma toe dat huisartsen zeker tot begin januari 2022 moeten wachten met het meewerken aan de PGO’s. Terwijl dit speelt krijgen huisartsen al wel een rekening voor de beheers-/onderhoudskosten.

Beheerskosten

Op dit moment krijgen huisartsen, in ieder geval die van het huisartsinformatiesysteem MicroHIS, een rekening voor de beheerskosten van de programmatuur, benodigd voor de PGO’s aan huisartsenkant. Miljoenen stopte het ministerie van VWS in voortrajecten om tot PGO’s te komen. Ook het implementatie-programma OPEN is met rond de 80 miljoen euro daar een voorbeeld van. Wat men niet in die financieringsprogramma’s bedacht was, waar de kosten voor het beheer van de programmatuur neerslaan. Daar onderhandelen de belangenorganisaties van huisartsen en zorgverzekeraars nog steeds over. Witte rook zag ik nog nergens over die onderhandelingen. Voor de MicroHIS-gebruikende huisartsen gaat het voor het tweede half jaar 2021 om een bedrag van 155 euro per normpraktijk( € 187,55 incl. BTW. Op jaarbasis bedraagt dat dus € 310, respectievelijk € 375,10.

OPEN maakt pas op de plaats

In dezelfde week van de melding over de kosten, ontvingen in diverse regio’s, zoals Noord-Holland en Groningen huisartsen berichten van of namens de OPEN organisatie dat ze hun activiteiten voor de PGO’s op dienden te schorten tot begin 2022. Dit vanwege “technische” problemen rond de communicatie tussen HIS-sen en PGO’s.

Pressie PGO-leveranciers  

In de berichtgeving vanuit het OPEN-programma komt naar voren dat de leveranciers van PGO’s stevig hun product propageren bij huisartsen. Dit terwijl het OPEN-programma vraagt om pas op de plaats te maken met de PGO-inspanningen aan huisartsenzijde. Het heeft alles te maken met het ontbrekende verdienmodel voor de PGO’s. VWS wil de patiënten er niet voor laten betalen en zorgverzekeraars willen ook niet ervoor betalen. Daarom heeft VWS uit arren moede maar een regeling bedacht om de PGO-leveranciers eenmalig € 7,50 te betalen voor elke patiënt die zorgdata in zijn/haar PGO laadt. De PGO-leveranciers hebben er dus alle belang bij om zo snel mogelijk zieltjes, dus inkomen te werven. Die inspanningen staan haaks op de belangen van huisartsen.

PGO-demo

Vrij recent, in november, demonstreerde een huisarts mij hoe hij zorgdata van hemzelf van zijn HIS richting een PGO overzette. Het bleek ten eerste tergend langzaam te werken en ten tweede lukte het overzetten van meerdere dossieronderdelen niet. Daarnaast kreeg ik een resultaten tabel te zien met verticaal de belangrijkste HIS-sen en horizontaal 10 PGO’s. Het aantal rode(geen uitwisseling) en oranje( beperkte/slechte uitwisseling) vakjes had daarop de overhand. Geen bemoedigend beeld.

Vaker vertoond

Het is al vaker vertoond dat beroepsorganisaties van huisartsen achteraf moesten onderhandelen over vergoedingen voor dingen die ze al geacht werden uit te voeren. Gepaaid met woorden dat men het allemaal wel zou regelen, bleek later dan dat men tot òf geen òf een zeer beperkte vergoeding kwam. Het is maar helemaal de vraag of men op korte termijn tot een vergoeding van de jaarlijks terugkerende beheerskosten komt.

Het moge duidelijk zijn dat dit ook weer een vervelend hoofdstuk is van het PGO-hoofdpijndossier.

W.J. Jongejan, 26 november 2021

Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay