Laffe VVAA-leiding zegt HONOS-rechtszaak te steunen maar weigerde juridische steun

laffePontificaal staan twee bestuurderen van de VVAA op de foto in een email die alle leden op 7 september 2023 kregen. Het zijn de directeur van de vereniging VVAA, Hans van der Schoot en de voorzitter van de Vereniging Willem Veerman. Het blog-artikel gaat over de aanstaande juridisiche procedure  tegen de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa). Die spant de actiegroep Vertrouwen in de GGZ aan tegen de NZa vanwege de verplichte aanlevering van de antwoorden van HONOS+-vragenlijsten. Die schenden de privacy en het beroepsgeheim van 800.000 cliënten in de GGZ. In het blogartikel spreekt de VVAA onomwonden haar steun uit aan de actie.

Men schrijft: “De vele vragen over deze gang van zaken resulteren nu in een rechtszaak en dat kan ook niet anders. Het verdient brede steun.”

Toen bij de VVAA verzekerde zorgverleners uit de actiegroep met een beroep op hun VVAA-rechtsbijstandsverzekering contact opnamen met de VVAA gaf deze niet thuis.

VVAA

De Vereniging Van Artsen Automobilisten heeft al lang niet veel meer met het autorijden van artsen te maken. Aan de vereniging is het bedrijf VVAA gekoppeld dat voor eigenlijke alle mogelijke zorgmedewerkers verzekeringen verkoopt, en een breed scala van zakelijke diensten levert, waaronder ook juridische, al dan niet in het kader van een rechtsbijstandsverzakering. Men zegt zelf een collectief te zijn van 130.000 zorgverleners.

Taakopvatting

Op de website van VVAA  staat de het volgende te lezen over hun taakopvatting, de reden van bestaan zogezegd.

” Wat in 1924 begon met 3 artsen, is uitgegroeid tot een collectief van ruim 130.000 zorgprofessionals. We zijn hun stem in het maat­schappelijk en politieke debat.(vet door WJJ) Ook ondersteunen we bij alle rand­zaken rondom de gezondheidszorg. Daarmee kunnen zorg­professionals en hun zorgorganisaties zich richten op hun belangrijkste taak: de beste zorg verlenen aan patiënten.”

Ronduit geweigerd

Toen bezorgde zorgverleners uit de GGZ in 2022 aanklopten bij de VVAA kreeg men nul op het rekest bij de vraag om ondersteuning voor een te voeren gerechtelijke (bodem)procedure tegen de NZa.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Zij deden dat deels individueel maar ook in groepsverband. De VVAA wilde geen juridische steun verlenen. Op die manier is de VVAA niet de stem van haar leden in het maatschappelijk en politiek debat.

“Goede sier“ maken

In het blog-artikel van de email van 7 september spreken de bestuurderen direct en indirect steun uit aan de rechtszaak die gaat komen. Ook spreken ze hun bezorgdheid uit over de dataverzameling van de NZa. Men vraagt zich ook af of het doel van de NZa de middelen heiligt.

Aldus maakt de VVAA door bezorgdheid te tonen goede sier met het initiatief van de actiegroep. NOTA BENE ZONDER DE ACTIEGROEP BIJ NAAM TE NOEMEN en een link naar de website van de actiegroep in het blogartikel te zetten.

Ook wijst de VVAA niet op de, inmiddels geslaagde, crowdfunding die door de actiegroep opgezet is na de weigering van de VVAA om hulp te bieden op basis van de rechtsbijstandsverzekering.

Door de toonzetting van het blogartikel kaapt de VVAA als het ware het initiatief van de actiegroep.

Geen activistische koers meer

Tussen 2015 en 2018 voerde de VVAA onder de bezielende leiding van de toenmalige directeur Edwin Brugman een duidelijke activistische koers. Bijvoorbeeld door steun aan de bewegingen Het Roer Moet Om en (ONT)regel de zorg die poogden de regeldruk in de zorg te verminderen. De VVAA faciliteerde die bijeenkomsten en gaf logistieke steun. Sinds eind 2018 is het ministerie van VWS de regievoerder over (ONT)regel De Zorg en is er, naar je gewoon kon verwachten, eigenlijk niets veranderd aan de hoogte van de regeldruk. De beweging is simpelweg doodgeknuffeld. Dat schreef ik al in 2020. Helemaal triest was het dat de toenmalige voorzitter van de VVAA, Gerlach Cerfontaine, een betaalde baan bij VWS aannam als speciaal adviseur vermindering regeldruk. Na het niet verlengen van het dienstverband van directeur Edwin Brugman, besloot het VVAA-bestuur zich terug te trekken uit facilitering van zorgbrede activistische initiatieven die niet lekker lagen in Den Haag.

Reason to be

Zoals een gelovig katholiek zich in zondag 1 van de catechismus moet afvragen waartoe we hier op  aarde zijn, moet de VVAA zich toch wel afvragen waaraan ze haar bestaansrecht ontleent en waarmee ze zich als bedrijf kan handhaven. Verzekeringen en advisering leveren echt geen wilde marges meer op in Nederland. De VVAA is eigenlijk de enige vertegenwoordiging van zeer grote aantallen en zeer diverse zorgverleners. Zorgverleners die aan veel kanten bekneld raken en die de zorg verlaten. Door haar unieke positie kan de VVAA zich breed profileren en zich anders opstellen dan beroepsverenigingen van zorgverleners. Die zitten vaak vanwege hun afhankelijkheid van de overheid onder de plak van diezelfde overheid en zijn binnen allerlei overlegstructuren daardoor aan handen en voeten gebonden.

De afzijdige houding tot nu toe, de afwijzing van juridische steun en nu een mail met verbale steun komen op mij over als een laffe, laakbare houding.

W.J. Jongejan, 8 september 2023

Afbeelding van OpenClipart-Vectors via Pixabay