Landelijk meeste PGO’s nog steeds in testfase. Advies: Wacht met inzet ervan

 

landelijkPersoonlijke GezondheidsOmgevingen(PGO’s) hadden het paradepaardje van het ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie Nederland moeten vormen Het blijkt echter één groots aards tranendal te zijn. Een PGO is een app of website op smartphone/tablet waarop patiënten hun medische gegevens afkomstig uit ziekenhuis, apotheek of huisarts elektronisch kunnen opslaan. Volgens de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens zou iedereen per 1 juli 2020 de bij zorgverleners vastgelegde gegevens moeten kunnen opslaan in een PGO. Die deadline van 1 juli 202) die in de wet genoemd staat heeft men nooit gehaald. Meerdere keren stelde men de invoeringsdatum uit. De laatste deadline was 1 juli 2021. Nu blijkt uit berichtgeving vanuit één van de zogenaamde regionale coalities(waarover hieronder meer) dat men het advies aan deelnemende huisartsen geeft om voorlopig nog maar af te wachten. De meeste PGO’s zitten namelijk nog steeds in een technische testfase waardoor landelijk gebruik onmogelijk is.

 Regionale coalities(1)

Met veel geld, enkele honderden miljoenen euro’s, heeft het ministerie toegewerkt om de PGO’s ingang te doen vinden. Dat gebeurde met zogenaamde VIPP-programma’s. Dat zijn Versnellingsprogramma’s Informatieuitwisseling Patiënt en Professional. De ontwikkeling van PGO’s door leveranciers ondersteunde VWS met veel euro’s. Noch patiënten, noch zorgverzekeraars wilden gaan betalen voor de PGO’s. Door het ontbrekende verdienmodel zag VWS zich genoodzaakt om zelf de implementatie te gaan betalen a raison van € 7,50 voor de PGO-leverancier als een patiënt een PGO gaat gebruiken. Om de invoering vorm te geven is een OPEN-programma opgezet. Daarnaast kwam er nog een stichting Legio waarmee men de subsidie van VWS richting deelnemende zorg-ICT-leveranciers en huisartsen kon sturen en controleren of de ontvangers er wel recht op hebben. Huisartsen moesten zicht bundelen tot regionale coalities.

Regionale coalities(2)

Een regionale coalitie vertegenwoordigt en helpt huisartsenpraktijken bij het veilig online delen van medische gegevens met patiënten. Het bestaat uit een samenwerkingsverband tussen minimaal twee samenwerkende (huisartsen)organisaties. In de coalitie neemt minstens één zorggroep, koepel van gezondheidscentra of LHV-kring deel. De aangesloten huisartsenpraktijken leveren zorg aan minimaal 100.000 patiënten.

Zoals uit het voorgaande blijkt heeft men weer een administratief waterhoofd opgetuigd om subsidiegelden te verdelen. Ik noem het een waterhoofd, want van de 75 miljoen euro die VWS via het Open-programma ter beschikking stelt gaat 18 miljoen op aan administratieve kosten. Dat gaat om een kwart van het bedrag.

Niet vreemd

De opmerking in het bericht van één der regionale coalities dat men landelijk technisch nog niet klaar is en de huisarts moeten wachten om iets met de PGO’s te doen, roept bij mij geen verbazing op. Men moet voor de koppeling van PGO’s aan elektronische zorgdossiers een grote zorgvuldigheid en voorzichtigheid betrachten. Het moet duidelijk zijn dat de patiënt die verbinding zoekt m.b.v. het PGO met een zorgdossier is wie hij voor geeft te zijn. Het gaan dan om identificatie/authenticatie. Ook moeten de verbindingen veilig zijn en niet te hacken. Zo zou ik nog meer zaken op kunnen noemen waarbij men de uiterste zorgvuldigheid dient te betrachten.

Technische testfase

Volgens genoemde bron blijkt de echte live-gang te moeten wachten omdat alles rond de PGO’s nog in een technische testfase zit. Een nieuwe deadline geeft men niet. OPEN, het ministerie van VWS, MedMij, PGO on Air en de leveranciers hebben, volgens deze bron, met elkaar afgesproken dat problemen eerst moeten worden opgelost voordat er landelijke communicatie gaat plaatsvinden.

Wat er met de PGO’s de laatste paar jaren laat weer genadeloos zien hoe dingen lopen die men probeert top-down met een buidel vol geld door te drukken.

O, ja. Noch op de websites van VWS, noch op die van de OPEN-programma-organisatie is ook maar iets te lezen van problemen of vertragingen.

W.J. Jongejan, 15 oktober 2021

Afbeelding van PublicDomainPictures via Pixabay

 Het bericht van de genoemde regionale coalitie is door de auteur(WJJ) geanonimiseerd.