Deadline start van PGO’s weer met twee maanden uitgesteld

DeadlineMet de start van de Persoonlijke GezondheidsOmgevingen(PGO’s) wil het maar niet vlotten. In de Staatscourant van 11 juni 2021 staat een bericht van minister van Ark voor Medische Zorg. Het bericht gaat over een beleidsregel in het kader over de subsidiëring van het  Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional(VIPP) OPEN.  De PGO’s zijn apps of andersoortige programmatuur waarin de patiënt diens zorgdata afkomstig van de zorgverlener in kan downloaden en daar bewaren. De VIPP-programa’s van VWS hebben al een paar honderd miljoen euro gekost tot heden. Met het OPEN-programma jaagt het ministerie van VWS met veel subsidiegeld de implementatie van de persoonlijke GezondheidsOmgevingen(PGO’S) bij huisartsen aan. Op 1 juli 2020 hadden de PGO’s live moeten gaan. Door problemen met de overkoepelende informatiestandaard van Nictiz die daarbij nodig is, stelde men de start eerst uit naar 1 januari 2021 en later naar 1 juli 2021. Nu wordt het 31 augustus 2021.

Tekst beleidsregel

Als reden voor de vertraging geeft minister van Ark aan dat de ICT-leverancier door extra programmeerwerk, benodigd in het kader van de COVID-19 bestrijding, later dan gepland hun aanpassingen voor de PGO’s in de huisartsinformatiesystemen(HIS-sen) af hadden. Op aanwijzing van de overheid en RIVM moest men namelijk extra selectie- en registratie-software i.v.m. COVID-19 ontwikkelen binnen de HIS-sen. De ene door de overheid ge-eiste programmatuur verdrong zo de ontwikkeling van de andere. De aanvankelijk beoogde deadline voor het realiseren van online inzage door patiënten door ontsluiting van gegevens naar PGO’s conform MedMij-afsprakenstelsel en -informatiestandaarden’ bleek zo niet haalbaar.

Huisartsen ingelicht

Inmiddels hebben de huisartsen via hun respectievelijke ICT-leveranciers bericht ontvangen over de uitstel van deze deadline. Ze weten nu dat de deadline om met de PGO’s van start te gaan 31 augustus is geworden. Elk uitstel is voor hen op dit moment meegenomen vanwege alle drukte die er in de eerste lijn nog steeds is vanwege de COVID-19 pandemie.

Geen verdienmodel

Eind 2019/begin 2020 werd gaandeweg het voor de insider duidelijk dat er geen verdienmodel bestaat voor de PGO’s. De patiënt lijkt er niet voor te willen betalen en de stakeholders willen de patiënt ook niet laten betalen voor hun PGO. De zorgverzekeraars hebben geen interesse voor betaling getoond. Daarom kwam VWS zelfs met een regeling waarbij een PGO-leverancier eenmalig 7,5 euro betaald krijgt door VWS. Dat is voor elke patiënt die minimaal eenmalig zijn/haar zorgdata heeft opgehaald of gedeeld in een PGO. Die financieringsregeling zou voor minimaal één, maar mogelijk voor meer jaren. Om de PGO-leveranciers niet meteen al om te laten vallen stelde minister van Ark van VWS eind 2020 een bedrag van 30.000 euro per PGO-leverancier beschikbaar om te voorkomen dat ze tijdens het uitstel om zouden vallen.

Dead on arrivalteaser1

Het is diep triest om te constateren hoeveel gemeenschapsgeld/zorggeld in de vorm van subsidies besteed is aan het najagen van het PGO-idee dat niet echt levensvatbaar lijkt te zijn en vertraging op vertraging kent. “Dead on arrival” zouden de Amerikanen zeggen. Geld dat veel beter aan directe patiëntenzorg besteed had kunnen en moeten worden. Het is pijnlijk om te zien hoe berichtgeving daarover de buitenwacht alleen “via de lange band”-om maar eens biljarttermen te gebruiken- bereikt. Kennisgeving door de betrokkenen is blijkbaar te pijnlijk en beschadigend voor ze.

Ik vroeg me op 10 augustus 2018 al af: “De vraag is niet òf, maar wanneer de PGO-ballon leegloopt.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

W.J. Jongejan, 24 juni 2021

Afbeelding van neo tam via Pixabay