Onder motorkap van QUIN-app zit toch buitenlandse symptoomchecker

motorkapMet inschakeling van het prestigieuze PR-bedrijf Hill+Knowlton Strategies lanceerde QUIN BV op 7 juli 2022 met een persbericht het licentiemodel van hun QUIN-platform. Het is bedoeld als digitale ondersteuning van huisartsen met een symptoomchecker en audiovisuele contactmogelijkheden. Over de symptoomchecker schreef ik alhier enkele malen, op 23 maart 2021 en 26 maart 2021 de veronderstelling uit dat de QUIN-symptoomchecker geen eigen product was. In de gebruiksvoorwaarden sprak men ook van licentiegevers. In mijn artikelen dacht ik eerst aan Babylon Health en later aan een Poolse app die men onder licentie gebruikte. Nu blijkt bij de herlancering van de QUIN-app met eventuele koppeling aan huisartspraktijken via het QUIN-platform dat ze de Duitse app van ADA Health gebruiken. Het persbericht spreekt van het introduceren van deze Duitse symptoomchecker en doet dus voorkomen dat men sinds zeer kort daarmee werkt. Alles wijst er echter op dat de app sinds eind 2020 ongewijzigd is.

Oud nieuws

Bij het bekijken van de schermen van de symptoomchecker op de website van Quin en ook in Apple Store en op de Google Play website valt op dat de schermafbeeldingen nog precies hetzelfde zijn als in december 2020. Ik sprak al eerder uit dat het zeer onwaarschijnlijk dat een bedrijf zoals QUIN in relatief korte tijd zelf een symptoomchecker gemaakt zou hebben.

Relevantie van validatie

U zult u zeggen: “Wat is er tegen om buitenlandse software in vertaalde vorm te gebruiken?  Geneeskunde blijft toch geneeskunde?” Niets is minder waar. Ziekten hebben overal vrijwel dezelfde verschijningsvorm. Echter, de kans om bepaalde ziekten te krijgen kan per regio en zeker per land verschillen. Dat heeft niet alleen te maken met de demografische opbouw van de populatie(leeftijd, geslacht burgerlijke staat) en de samenstelling qua bevolkingsgroepen. Het heeft ook te maken met het welvaartsniveau, de mate van industrialisatie, agrarische verschillen etc. tussen regio’s en zeker tussen landen. Een selectie-/ triage-/ of diagnose-app is dan ook niet zo maar na vertaling elders bruikbaar. Validatie binnen een land is vers één, maar bij vertaling is validatie elders opnieuw noodzakelijk.

Geen externe validatie

Op de website van ADA Health staat een karrevracht aan publicaties over studies met en over hun symptoomchecker. Geen komt op mij over als een validatiestudie. Verreweg de meeste publicatie komen uit het niet bepaald kritische Journal of Medical Internet Research. Het is een tijdschrift waarin je probleemloos over van alles wat digitaal is in de zorg kunt publiceren ongeacht het bewijsniveau. Ik schreef in 2019 over een niet serieus te nemen “wetenschappelijke” publicatie over manchetloos bloeddruk meten uit het Radboud UMC.

Ontkennen van diagnose-stellen   

De symtoomchecker heeft na het doorlopen van een aantal stappen waarbij de patiënt aangeeft wat hij/zij aan klachten als uitkomst een drietal ziektes met daarbij de procentuele kans dat die bij de klachten horen. In gewoon medisch Nederlands heet dit het opstellen van een differentiaal diagnose. Het woord diagnose zult u als uitslag van de symptoomchecker echter nooit vinden. Men spreekt in de gebruiksvoorwaarden van “symptoom assessment” en “uitkomsten”. Er staat ook:

“Met gebruikmaking van de symptoom assessment krijgt u advies over mogelijke medische behandelingen op basis van de door u verstrekte informatie over uw symptomen en klachten in de vorm van vragen die aan u gesteld worden in de App, in combinatie met statistische medische informatie over medische aandoeningen en risico’s.” 

Dit woordenspel beschrijft simpelweg wat in medische terminologie het woord “diagnose” heet, maar vermijdt om juridische redenen vanwege aansprakelijkheid uit alle macht dit woord .

Geen enkele garantie

Het vermijden van het woord “diagnose” heeft als doel de licentienemer Quin en de licentiegever ADA Health te vrijwaren van aansprakelijkheid voor de gevolgen van missers door de kunstmatige intelligentie in de software. In de gebruiksvoorwaarden(punt 11.1) staan ook veel disclaimers.

De meest vergaande:

We oefenen een redelijk niveau van vaardigheid en zorg uit bij het leveren van de App en onze Diensten. Wij garanderen echter geen specifieke kwaliteit of beschikbaarheid van de App en onze Diensten (de App en onze Diensten worden geleverd op een “as is” en “as available” basis). We kunnen niet garanderen dat de App en onze Diensten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u ze wilt gebruiken. Daarnaast kunnen wij geen enkele garantie geven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van de via onze App ontvangen medische informatie.”

De correcte werking van de app kan QUIN dus niet garanderen.

Welke waarde?

Op basis van het voorgaande dient men zich af te vragen wat de waarde is van de symptoomchecker in het digitale verkeer met de huisarts als ie via het QUIN-platform gekoppeld zit met de app. De huisarts zal ook de suggesties(lees: diagnoses) zien die de app fabriceert en eventueel op het verkeerde been gezet kunnen worden. Maar zou er op basis van de disclaimer van QUIN zelf geen waarde aan moeten hechten omdat de juistheid absoluut niet gegarandeerd wordt.

W.J. Jongejan, 11 juli 2022

Afbeelding van Alexas_Fotos via Pixabay