Financiële hulp VGZ bij QUIN-lookalike Huisartsen Van Nederland

VGZOp de website van zorgverzekeraar VGZ staat sinds eind juni 2022 een webpagina met de tekst “Slimme AI-software regelt intake patiënt in huisartsenpraktijk”. VGZ maakt duidelijk dat ze financieel en organisatorisch het gebruik van software, die met kunstmatige intelligentie(Artificial Intelligence=AI) het werk van de huisarts en diens assistentes zou  verlichten, ondersteunt. Het gaat om AI-software van het Finse bedrijf Klinik Healthcare dat door het Nederlandse bedrijf Huisartsen Van Nederland(HVN) ingezet wordt bij rond de 17 huisartspraktijken(65.000 patiënten). Die noemt het een patiëntflow management systeem met een online triagemodule op basis van AI. Het gaat om software die na input van de klachten van de patiënt tot een (differentiaal)diagnose en een urgentieniveau komt en dat aan de assistente van een huisartspraktijk presenteert. De bedoeling ervan is om de assistentes en de huisarts zo efficiënter in te zetten. In wezen gaat het om symptoomchecker-software waarbij nu de output wel “diagnose” genoemd wordt.

Geen app, maar web-toepassing

Bij nadere bestudering van de web-site van Klinik Healthcare blijkt het niet om een app te gaan voor smartphone of tablet. Het is een web toepassing die wel op de smartphone/tablet als een app oogt. In wezen gaat het om een software-platform waarbij buiten de huisartspraktijk AI-software een diagnose  genereert. Waarna dan de diagnose en een urgentieklasse bij de huisartspraktijk terechtkomt. Op die manier zou de huisartspraktijk verlost kunnen worden van een stroom telefoontje elke dag door te handelen op basis van urgentie. Waar vrijwel alle AI-bedrijven die dit soort software maken het woord “diagnose” niet in de mond durven nemen vanwege aansprakelijkheid gebruiken Klinik Healthcare en HVN dit woord wel.

Validatie   

Het is altijd de vraag of dit soort software echt doet wat het beweert te doen: het komen tot een betrouwbare (differentiaal)diagnose. Dan speelt validatie. U zult u zeggen: “Wat is er tegen om buitenlandse software in vertaalde vorm te gebruiken?  Geneeskunde blijft toch geneeskunde?” Niets is minder waar. Ziekten hebben overal vrijwel dezelfde verschijningsvorm. Echter, de kans om bepaalde ziekten te krijgen kan per regio en zeker per land verschillen. Dat heeft niet alleen te maken met de demografische opbouw van de populatie(leeftijd, geslacht, burgerlijke staat) en de samenstelling qua bevolkingsgroepen. Het heeft ook te maken met het welvaartsniveau, de mate van industrialisatie, agrarische verschillen etc. tussen regio’s en zeker tussen landen. Een selectie-/ triage-/ of diagnose-app is dan ook niet zo maar na vertaling elders bruikbaar. Validatie binnen een land is vers één, maar bij vertaling is validatie elders opnieuw noodzakelijk. Ik lees niets over validatie alhier.

Risico’s van verkeerde diagnose

In het Verenigd Koninkrijk heeft de oncoloog David Watkins, op Twitter @DrMurphy11 bij herhaling duidelijk gemaakt dat een daar geïntroduceerde symptoomchecker Babylon met AI nogal eens tot heel onwaarschijnlijke diagnoses kwam. Dat leverde een stuitende, nogal giftige, reactie van de maker Babylon Health op. Het probleem met AI-software die HVN propageert is dat de assistente gaat handelen op basis van de gepresenteerde diagnose en het daarbij horende urgentieniveau zonder zelf met de patiënt gesproken met hebben. Men kan door het niet meer in twijfel trekken van een diagnose op een volkomen verkeerd been gezet worden.

HVN kent risico

Heel treffend is hoe CEO van HVN Charlotte van Sassen(huisarts) in een webinar over AI in de zorg de vraag over de nauwkeurigheid van de diagnoses met de software omzeilt. Ze geeft als antwoord op de vraag over de nauwkeurigheid van de diagnose(minuut 45 van de video) een ontwijkend antwoord en begint te praten over de concordantie van het urgentieniveau. Zij legt dat uit als de mate van overeenstemming over het urgentieniveau dat de AI aangaf en de dokter zelf vond. Maar dat zegt niets over de nauwkeurigheid van de diagnose

Dataverzameling door derden

Met dit soort “diagnose”-software verzamelt men zorgdata buiten de huisartspraktijk. Ik neem aan dat HVN alleen de toegang tot de Klinik Healthcare website faciliteert. Dan zullen door de patiënt ingevoerde/aangeklikte anamnese-items vastgelegd worden via het internetplatform bij Klinik Healthcare. Huisartsen van Nederland biedt ook een dient aan in de vorm van Hulparts B.V.. Daarbij biedt ze als dienstverlening een centraal triagecentrum aan met als boodschap dat zo personeel in de praktijk vrijgespeeld wordt om directe patiëntenzorg te verlenen. De door de patiënt ongevoerde data en de conclusies daaruit komen dan op de systemen van Hulparts BV terecht.

QUIN-lookalike

Men biedt nog meer aan:

“Indien u nog tijd wil vrijmaken voor medisch inhoudelijke taken, kunt u ook andere services zoals de administratievoering, huisvesting en facility management, IT services, centrale inkoop, kwaliteitsmanagement en personeelsdiensten onderbrengen bij hulparts bv, zonder dat de praktijk haar zelfstandigheid verliest. Indien een praktijkhouder echter toe is aan opvolging of de verantwoordelijkheid om andere redenen volledig wil overdragen, bestaat via Stichting Artshuis de mogelijkheid tot praktijkovername, waarbij u als huisarts in overleg wél de mogelijkheid kan behouden om regie te blijven voeren.”

Als je dit in assortiment aan diensten ziet, komt dat overeen met wat QUIN BV in 2020/201 aanbood. Namelijk stroomlijning van spreekuurbezoek, eventueel centrale triage en praktijkovernames. QUIN is met dat laatste hard ten val gekomen. Even zoeken met als zoekterm Quin op mijn website laat dat zien. In wezen onderscheidt Huisartsen van Nederland zich met haar aanbod in niets met QUIN BV.

Kerstboom van BV’s

Heel aardig is altijd om te zien hoe de zakelijke constructies eruit zien. Achter QUIN zit een woud van BV’s, maar ook Huisartsen Van Nederland is onderdeel van een hele kerstboom aan BV’s. De persoon achter de meeste ervan is de zorgondernemer Paul Witteman. Bovenaan staat op het adres Parkerbaan 2 in Nieuwegein de Stichting Administratiekantoor VZN in de branche Administratiekantoren voor aandelen en obligaties. Eén niveau lager staan Huisartsen Van Nederland BC, Hulparts BV, VZN BV en Curae Vitel Balie BV. Op niveau 3 zitten ACG Compliance BV, VZN Finance BV en Inocare BV. Op niveau 4 staat Curae Vitel BV en tenslotte op niveau 5 InoCare Diezo BV. Bij overname van een praktijk komt de Stichting Artshuis in beeld. Dat is een heel andere zakelijke entiteit, gevestigd op de Pythagoraslaan 101 in Utrecht. Al dit soort constructies met BV’s vinden hun ontstaan deels door een verscheidenheid aan activiteiten, maar ongetwijfeld ook door het beperken van financiële aansprakelijkheid.

Onwenselijk

Hoe aardig dit soort initiatieven allemaal klinken, ik acht het ongewenst dat anamnese-informatie van de patiënt en symptoomchecker-/”diagnose”-informatie niet alleen bij huisartspraktijken maar ook bij derden staat opgeslagen. Waarbij controle op wat daarmee gebeurt buiten zicht van huisarts en patiënt verdwijnt. Daarnaast vormt de betrouwbaarheid van met AI-software gemaakte “diagnosen” voor mij een voortdurende bron van zorg. Kokervisie bij assistentes en huisartsen door presentatie van AI-diagnoses kan leiden tot verkeerde beslissingen. En tenslotte kan de focus bij krapte aan personeel zo komen te liggen op urgente en semi-urgent zaken dat uiteindelijk voor de zorgverlener “eenvoudige”, maar voor de patiënt soms toch zeer belangrijke zaken, ondersneeuwen. En daardoor  niet of nauwelijks aan bod komen. Huisarts zij betekent ook oog hebben voor huis, tuin en keukenzaken.

Een zorgverzekeraar als VGZ zou zich dat allemaal ook dienen te realiseren. Ik acht financiële en organisatorische ondersteuning door een zorgverzekeraar daarom ongewenst.

W.J. Jongejan, 14 juli 2022

Afbeelding van Mohamed Hassan via Pixabay