Spreekuren “digitale” Quin-dokters Amsterdam nog maar in 3 van 6 praktijken

spreekurenDe laatste weken staan het bedrijf Quin-BV en de Quin-huisartspraktijken, met name die in Amsterdam, voluit in de schijnwerpers. Ik publiceerde over Quin al meerdere artikelen op deze website. Meerdere dagen bleek men in Amsterdam geen spreekuurconsulten te doen en verwees Quin-dokters naar de omliggende praktijken, huisartsenposten en aanpalende SEH(Spoedeisende & Eerste Hulp)-afdelingen van ziekenhuizen. De reden: een tekort aan huisartsen in dienstverband en waarnemend huisartsen. Quin-dokters Amsterdam bestond uit zes praktijklocaties. Uit informatie op de website van Quin-dokters blijkt dat de leiding twee van de zes praktijken tot uitsluitend kantoorlocaties omzette. Ik maakte er op 15 juli melding van. Op die locaties(Rivierenbuurt en Oud-West) kunnen patiënten geen spreekuurafspraken meer maken. Bij het bekijken van de webpagina met praktijklocaties valt op dat daar inmiddels een derde locatie op voorkomt waar geen spreekuurtijden meer vermeld staan. Dat betreft de locatie Houthavens.

Van zes naar drie

Quin nam de laatste twee jaar zes praktijken over: Westermarkt(praktijk Keizersgracht), Stadionplein(praktijk Zuid), Oosterpark(praktijk Oost), Houthavens(Spaardammerdijk), Rivierenbuurt(Maasstraat), en Oud-West(Bilderdijkstraat). De laatste twee bombardeerde men tot kantoorlocatie. Over de locatie Houthavens publiceerde men op website niets, maar die kent volgens dezelfde website geen spreekuurtijden meer. Een e-mail naar de praktijksturen kan nog wel, maar de enige link naar een website bij de locatiegegevens verwijst naar de Huisartsenposten Amsterdam.

De facto betekent het men één van de meest essentiële onderdelen van de huisartsenzorg voor 14.000 mensen, de spreekuurconsulten nu op slechts drie locaties verzorgt. Theoretisch is het nog mogelijk dat mensen die het centrale Quin-praktijknummer draaien toch een afspraak kunnen krijgen op die locatie. Ik acht die kans echter klein.

Personeel belangrijker dan digitale ondersteuning

Quin BV zegt de huisartsenzorg met haar digitale platform te ondersteunen. Over de waarde van die ondersteuning en de vraag wie daar voordeel bij heeft scheef ik op deze website enkele artikelen. Marijn Sax, postdoctoraal onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht (UvA), die ook proefschrift schreef over gezondheidsapps, maakte  op 20 juli 2021 in een opiniestuk in de Volkskrant gehakt van de Quin-app met symptoomchecker. Hij betoogde dat Quin met deze app, waarbij ze schermen met het gebruik van kunstmatige intelligentie, eigenlijk hetzelfde doet als bedrijven zoals Über en Airbnb. Geen problemen oplossen, maar juist extra problemen veroorzaken.

Nu blijkt maar al te duidelijk dat als je niet voldoende huisartsen en overig personeel in dienst hebt dat je dan niet eens toekomt aan digitale ondersteuning. De mankracht ontbeert om de zorg uit te voeren. Daarbij komt dan ook nog dat onderdelen van de app gewoon nog niet werken, zoals het vanuit de app videoconsulten uitvoeren.

Wat zijn beloften waard?

Op het zakelijke deel van de QuinBV-website staat een webpagina waarop de diverse vormen van overname door of samenwerking met Quin beschreven zijn. Hoewel de CEO van Quin, Bart Malenstein bij herhaling, ook in een interview met Business Insider, zegt geen concern van praktijken op te zetten en dat overnames tot nu toe een noodzakelijk kwaad waren, staat praktijkovername daar nog steeds op de eerste plaats geafficheerd.

Wat staat daar bij praktijkovername?

  • We garanderen de continuïteit voor je patiëntenpopulatie
  • We zorgen voor een snel overdrachtsproces met zekerheid
  • We nemen je personeel, je belangrijkste contractuele verplichtingen en patiëntenbestand over

De zes Quin-praktijken doorbraken zelf de continuïteit van de zorgverlening. Quin beweert de laatste twee maanden overvallen te zijn door de onmogelijkheid nieuwe huisartsen en waarnemers te vinden. In 2020 bleek dat landelijk al een probleem te zijn. Toen al konden meerder huisartsen niet op vakantie door te weinig waarnemers.

“Onwenselijk”, neen: onaanvaardbaar

Op 22 juli 2021 beantwoordde wethouder zorg van Amsterdam, Simone Kukelheim, schriftelijke vragen van het raadslid Boomsma over het dagenlang sluiten van de Quin-praktijken voor consulten. Daarin schrijft ze dat Amsterdam de ontwikkelingen nauwgezet volgt samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd. De gemeente Amsterdam vindt, in de beantwoording van vraag 5 dat het gedeeltelijk sluiten van een huisartspraktijk “onwenselijk”. Dit standpunt is ontaard slecht. Het gaat niet om “een praktijk” maar om een conglomeraat van zes praktijken waarvan 14.000 Amsterdammers afhankelijk zijn. Het “onwenselijk” noemen is nog een eufemisme. Wat gebeurd is, kan alleen maar onaanvaardbaar genoemd worden. Aan dit soort reacties van autoriteiten heb je niet veel.

W.J. Jongejan, 23 juli 2021

Afbeelding van Mediamodifier via Pixabay