Quin-dokters stort meters diep in gat in de markt dat men zelf zag

Quin-doktersOp 13 juli 2021 wist de Amsterdamse zender AT5 als eerste te melden dat Quin-dokters Amsterdam op meerdere werkdagen de deuren sluit. De NRC volgde enkele uren later. Over Quin publiceerde ik op deze website al meerdere keren. Quin is een bedrijf, met grote particuliere investeerders erachter, dat huisartspraktijken verregaand wil digitaliseren en elektronisch stroomlijnen door een platform waarin een symptoomchecker-app een grote rol speelt. Quin dacht een gat in de markt te zien in een tijd dat het animo voor het voor eigen rekening runnen van een huisartspraktijk, het praktijkhouderschap, sterk afneemt. Dat afnemen heeft te maken met de sterk toegenomen werkdruk, administratieve lasten, financiële lasten en ongunstige werk-privé-balans. Tegelijkertijd nam het aantal huisartsen in dienstverband relatief gezien toe, evenals het aantal waarnemende huisartsen. Quin BV had gedacht met die laatste twee groepen makkelijk haar bedrijfsmodel te kunnen uitvoeren. Dat valt echter nogal tegen.

Sluiting overdag  

AT5 wist 13 juli te melden dat vrijdag 9 en dinsdag 13 juli, de zes huisartspraktijken van Quin-dokters Amsterdam overdag geen reguliere zorg verleenden door een gebrek aan artsen. Ook woensdag 14 juli blijken 14.000 mensen weer geen reguliere zorg te krijgen. Herhaalrecepten maakt men wel en patiënten kunnen voor dringende spoed nog wel een poging doen huisartsenhulp in te roepen. Terwijl men met zes praktijken eigenlijk een eigen waarneemgroep heeft, vraagt Quin nu uit alle macht niet-Quin-praktijken hen bij te staan nu ze in het nauw zitten. De Huisartsenposten Amsterdam, de Amsterdamse Huisartsen alliantie en de Huisartsen Kring Amsterdam/Almere die het probleem opeens op hun bord geschoven kregen hebben duidelijk gemaakt dat Quin zelf met een oplossing moet komen. Men stelt terecht dat Quin de gehele huisartsenzorg in pakket heeft en dat is meer dan alleen spoed. Dat kan niet opgevangen worden door een spoedoplossing.

Indikken

Op de website van Quin-dokters staat heden, op 14 juli, dat de praktijken Rivierenbuurt en Bilderdijjkstraat vanaf heden kantoorlocaties geworden zijn en niet meer bereikbaar voor afspraken. Blijkbaar kwam men tot de conclusie ze de beschikbare menskracht beter konden concentreren op de overige locaties. Dat zijn de praktijken op de Westermarkt(praktijk Keizersgracht), Stadionplein(praktijk Zuid), Spaarndammerdijk(praktijk Houthavens) en Oosterpark(praktijk Oost).

Zorgverzekeraar vraagt het onmogelijke

In het artikel in de NRC is te lezen dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis(ZK), de grootste verzekeraar in Amsterdam aandringt op versnelde inkrimping van de omvang van de praktijkpopulatie. Dat zou volgens ZK dan moeten door versnelde overdracht van  patiënten een niet-Quin-praktijken. Dat is een onmogelijke opgave omdat de huisartsenzorg in Amsterdam al lange tijd onder druk staat en praktijken de zorg voor de eigen populatie maar net aankunnen.

Verkeerde inschatting

Bij Quin heeft men door de relatieve toename van het aantal huisartsen in dienstverband en waarnemers gedacht makkelijk aan huisartsen te kunnen komen voor hun bedrijfsmodel. Ondanks dat overschot tekende een beperktere beschikbaarheid van dat overschot zich af, met name voor de overname van diensten in onregelmatige uren en vakanties. Als volger van wat zich op de werkvloer bij huisartsen afspeelt viel het laatste anderhalf jaar o.a. via Twitter iets bijzonders op. Namelijk dat praktijkhoudende huisartsen grote moeite hadden of er niet in slaagden waarnemers te vinden voor  vakantieperioden of voor overname van avond-/nacht-/weekenddiensten. Berichten van huisartsen die daardoor niet op vakantie konden of slecht beperkt weg konden zag ik vorige zomer en ook deze meermaals op Twitter. Als die vijver dus beperkter is en Quin ook daaruit wil vissen dan betekent dat een bom onder het bedrijfsmodel van Quin. Het bedrijf heeft zijn huiswerk gewoon niet goed gedaan.

Dominostenen

Als de zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd denken dat ze deze deconfiture van Quin in onze hoofdstad af kunnen wentelen op de overige huisartspraktijken in Amsterdam dan vergissen ze zich. Als zoiets geforceerd zou plaatsvinden zal het resultaat zijn dat binnen afzienbare tijd meer praktijken omvallen als dominostenen. Zorgverzekeraars, VWS en IGJ hebben boter op hun hoofd door het stimuleren c.q. toestaan van het Quin-bedrijfsmodel. Zorgverzekeraars hebben ten aanzien van de verzekerden die hun premie betalen de plicht voldoende zorg in te kopen. Men zal nu toch methoden dienen te vinden om dienstverbanders en waarnemers over te halen de gaten op te vullen Met de beroepsverenigingen zal men ook een masterplan moeten maken voor een toekomstbestendige huisartsenzorg.

Gotspe

Al enige tijd is het in de managementwereld gebruikelijk als zaken mislopen niet te spreken van “problemen” maar van “uitdagingen. De managing director van Quin BV, Olivier Molenkamp, zegt in een interview op het online magazine ICT & Health op 13 juli dat het bedrijf in de huidige situatie in Amsterdam  “uitdagingen” kent. Het feit dat Quin-dokters Amsterdam momenteel overdag dagenlang geen reguliere huisartsenzorg verleent kan ik geen “uitdaging” noemen, maar een catastrofe. Het anders noemen is een gotspe. “

Hij zegt in het interview, dat duidelijk bedoeld is om de vlag hoog proberen te houden, dat het nijpende personeelstekort pas de laatste twee maanden duidelijk werd. Met een beetje kennis van de huisartsenwereld had dit relatieve tekort al veel eerder opgevallen moeten zijn.

Het zal nog niet het laatste hoofdstuk van de Quin story zijn. Wordt vervolgd.

W.J. Jongejan, 15 juli 2021

Afbeelding van Pexels via Pixabay

Dit is het 800-e artikel sinds de start van deze website in april 2015