Identificatie patiënt bij zorgportalen weerbarstige materie juist door overheid

IdentificatieOp 9 juli 2021 publiceerde ik een artikel over het ontbreken van identificatie met DigiD in zorgportalen van huisartsen en gevolgen ervan. Het betrof de portalen van Pharmeon. Naar aanleiding van dit artikel had ik een gesprek met de directeur van Pharmeon, Gideon Kreytz. Het ontbreken van een identiteitscheck met bijv. DigiD bij het aanmaken/gebruiken van een account door een patiënt om zorgdata in te zien bij de huisarts berust niet op onwil deze technologie toe te passen. Pharmeon blijkt al vanaf 2008 ermee bezig om een elektronisch identificatiemiddel in te passen in haar zorgportalen. Eigenlijk al vanaf het moment dat de Wet gebruik BurgerServiceNummer in de zorg in 2008 aangenomen was in de Eerste Kamer. Door toedoen van de overheid zelf is het toepassen van DigiD voor identificatie zeer moeizaam gebleken. Er gloort nu licht aan de horizon met toepassing van DigiD in ‘Uw Zorg online’ zorgportalen eind 2021..

Groepsaansluiting

Kreytz acht een goede identificatie van groot belang. Hij zegt dan ook “Als Pharmeon proberen we al jaren om DigiD tegen redelijke kosten voor praktijken beschikbaar te maken”. Zoals gezegd begon hij er in 2008 mee. In samenwerking met de in zorg-ICT goed ingevoerde Nijmeegse huisarts Herman Levelink(overleden in 2017) implementeerde Pharmeon een pilot om DigiD toe te passen bij de identificatie binnen zorgportalen voor huisartsen. Pharmeon deed dit in de vorm van een groepsaansluiting voor de DigiD. Dit leek een heel aardige oplossing om er meer huisartsen gebruik van te laten maken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken(BZK) kwam rond 2014 echter terug van het toestaan van groepsaansluitingen.

Exit groepsaansluiting

BZK zei in 2014 niet in te kunnen staan voor de veiligheid bij gebruik ervan. Het gebruik zou niet goed te controleren zijn. Men stelde toen: “Door de grote diversiteit is er een afname van de zichtbaarheid van de achterliggende dienstaanbieders voor gebruikers. De burger weet niet meer in alle gevallen van wie hij/zij nu precies diensten afneemt.”  De discussie over het stoppen met de groepsaansluitingen blijkt door te lopen tot in 2017.

BZK wilde de stekker uit die groepsaansluitingen trekken, maar kreeg daarbij fel tegengas van het ministerie van VWS. In plaats van er helemaal mee te stoppen besloot BZK tot een nogal vreemd compromis. Het huisartssystemen MEDICOM,(leverancier PharmaPartners) dat die groepsaansluiting al breed geïmplementeerd had, mocht er- tot op de dag van vandaag- mee doorgaan. Pharmeon dat nog in een pilotfase bezig was mocht er niet mee doorgaan van BZK. Protest bleek niet te werken, ook het argument dat er zo sprake was van concurrentievervalsi

15000 euro voor jaarlijkse assessment

Individuele aansluitingen zouden sowieso te kostbaar zijn voor de huisarts als eindgebruiker. De jaarlijkse risico-assessment die vastzit aan DigiD-gebruik, kost ruim15.000 euro en is voor een individuele huisartspraktijk, die niet onder een groepsaansluiting valt gewoonweg niet op te brengen.  Daarom liet Pharmeon DigiD vallen en viel terug op het aanmelden van de patiënt met gewone persoonsgegevens.

Meewerken aan andere identificatiemethoden   

Gideon Kreytz vertelt dat Pharmeon na het DigiD-avontuur nog heeft meegewerkt met proeven om een andere identificatiemethode van de overheid dan DigiD te implementeren. Daarbij ging het om Idensys. Helaas bleek Idensys-gebeuren een flop te zijn. In 2018 blijkt dat de overheid(BZK) er de stekker plotseling uitgetrokken heeft.

Er gloort licht: 2022

In het gesprek met Gideon Kreytz komt goed nieuws naar voren. Binnen het bedrijf werkt men nu toch weer aan implementatie van DigiD. De reden dat ze het weer oppakken is dat de organisatie Logius van BZK Pharmeon vorig jaar benaderd heeft om de meervoudige assessment als eerste te doorlopen om daarmee nu snel een alternatief voor de groepsaansluiting te realiseren. Daarbij wordt de veiligheidsbeoordeling gedaan op het niveau van Pharmeon en niet bij de individuele praktijken die een zorgportaal afnemen van Pharmeon. Het ziet er naar uit dat deze oplossing het gebruik van DigiD voor identificatie bij zorgportalen mogelijk gaat maken in 2022. Gevolg daarvan zal zijn dat matching van de patiënt die zich bij een zorgportaal aanmeldt met de personen in het huisartsinformatiesysteem op het niveau van het BSN gebeurt. Persoonsverwisselingen en andere narigheid die ik in het artikel van 9 juli 2021 beschreef kunnen dan niet meer voorkomen. Eind 2022 zal de groepsaansluiting eindelijk definitief beëindigd worden.

W.J. Jongejan, 10 juli 2021

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay