Berichten

Menselijke maat in onpersoonlijke bestuurlijke processen zoek

Menselijke maat in onpersoonlijke bestuurlijke processen zoek. Kanttekeningen bij voorgenomen HONOS-dataverzameling op persoonsniveau door de Ned. Zorgautoriteit.