Berichten

TNO-quickscan lachertje met rapportage op basis van 6 respondenten

TNO-quickscan lachertje met rapportage op basis van 6 respondenten. Zoiets heeft zelfs geen schijn van representativiteit.

Farma lachende derde bij Europese zorgdata verordening

Farma-bedrijven lachende derde bij Europese zorgdata verordening. Toegang tot dataverzamelingen zorgdata zo makkelijk en goedkoop.

Europees zorgdata-plan: gebruiker blijft vastzitten aan zorgICT-leverancier

Europees zorgdata-plan: gebruiker blijft vastzitten aan zorgICT-leverancier. Vendor lock-in blijft bestaan door alleen te kiezen voor een data uitwisselformaat.

Kuipers onderzoekt toch scenario regionale/landelijke opslag digitale patiëntendossiers

Kuipers onderzoekt toch scenario regionale/landelijke opslag digitale patiëntendossiers.. Doelt op kopiëren van zorgdata op zulke platforms.

Gaat European Health Data Space werken? Top of flop beide mogelijk

Gaat European Health Data Space werken? Top of flop beide mogelijk. Kiest men voor het uniformeren van de basis, de architectuur van ICT-programma’s of voor stroomlijnen berichtenverkeer?