Berichten

Waar naamswijzigingen in de zorg toe kunnen leiden: de Kenter Jeugdhulp catastrofe

KenterOp 1 oktober 2020 maakte RTLNieuws bij monde van techjournalist Daniel Verlaan bekend dat  Kenter Jeugdzorg een enorme blunder op ICT-gebied had begaan. Bij de naamverandering van JeugdRIAGG naar Kenter Jeugdzorg had men de domeinnaam van de opgeheven website van www.jeugdriagg.nl niet veilig gesteld. RTLNieuws kon zonder probleem die domeinnaam met alle rechten die eraan vastzaten, zoals ook het email-account verkrijgen. Daarmee kreeg men toegang tot patiëntinformatie. Daarenboven bleek in de mail ook sprake van een onversleuteld bericht met een geldig beveiligingscertificaat van VECOZO. Dat is de communicatie-organisatie voor de zorg die o.a. het declaratie- en contracteringsverkeer faciliteert. Met dat certificaat lukte het om binnen VECOZO te kijken. Naast zorgdeclaraties zijn daar de persoonsgegevens van alle burgers in te zien. Kenter Jeugdhulp zorgde voor een mega-datalek, waarbij men nog van geluk kan spreken dat RTLNieuws zeer prudent met de gegevens omging. Kern van het probleem is de naamsverandering. Lees meer