Berichten

Bestuurlijk Stockholmsyndroom zorgkoepels bij VWS en NZa

Bestuurlijk Stockholmsyndroom zorgkoepels bij VWS en NZa. Door langdurig overleg ontstaat lastig gevoel van lotsverbodenheid.