WC-eend-promotie door Skipr met artikel over Zorgkaart Nederland

WC-eendOp 27 december 2021 publiceerde het online magazine Skipr op haar website een artikel over Zorgkaart Nederland met de kop: “Zorgkaart Nederland: De indrukwekkende opmars?” .  In dat artikel, geplaatst onder het hoofdstuk Kwaliteit, schrijf ene Arjan Rozema, met zijn “sparringpartners” Maartje Koops en Jochem Duinhof, lovend over de zegeningen van de website Zorgkaart Nederland van de Patiëntenfederatie Nederland. Het artikel is zogenaamd kritisch door in het artikel nog een aantal verbeterpunten op te nemen, die ze met groene vinkjes aanduiden. De auteurs blijken bij het bedrijf ZorgfocuZ te werken, onderzoeksbureau in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. Zorgkaart Nederland registreert beoordelingen door patiënten over zorginstellingen en zorgverleners op een niet representatieve en te manipuleren manier. Ronduit triest is dat nergens in het artikel zelf staat dat de auteurs werken bij ZorgfocuZ. Dat geeft zelf op de website aan een vaste partner van Zorgkaart Nederland te zijn.

Waardeloze WC-eend

Op één van de webpagina’s van ZorgfocuZ staat het volgende te lezen:

“Wilt u als zorgorganisatie cliëntervaringen meten via ZorgkaartNederland? Dat kan! Wij zijn erkend partner van ZorgkaartNederland en gemachtigd om namens ZorgkaartNederland waarderingen te verzamelen voor zorgorganisaties.”

Het onderzoeksbureau staat dus helemaal niet los van  Zorgkaart Nederland. Het kan alleen al om die reden geen objectief oordeel erover geven. Het is typisch een geval van “Wij van WC-eend bevelen WC-eend aan” . Het artikel dat Skipr plaatste kan je ook niet anders zien als een schaamteloze poging om onder het mom van onderzoek een zakenpartner te promoten.

Het lijkt erop dat Skipr nog een vervolg zal willen plaatsen. De auteur schrijft namelijk dat er nog een deel op komst is met als titel “Van opmars naar opmaat voor verbetering”

Zorgkaart: dure uitlaatklep

De website Zorgkaart is een nogal dure hobby van eerst het ministerie van VWS en nu van zorgverzekeraars en ministerie gezamenlijk. Follow The Money schreef al in 2016 het artikel “Organiseerde VWS bewust tandeloze tegenmacht?.” In de begroting van de Patiëntenfederatie Nederland waar VWS jaarlijks rond de 10 miljoen euro aan bijdraagt, staat voor Zorgkaart Nederland jaarlijks een bedrag van 1 miljoen euro afkomstig van zorgverzekeraars en 750.000 euro aan geld van VWS via de SKPC-gelden.

Zorgkaart Nederland is in de verste verte geen kwaliteitsinstrument. Het vormt eerder een zeer dure uitlaatklep om genoegen/ongenoegen jegens individuele zorgaanbieders en zorginstellingen te ventileren. De uitgaven die zorgverzekeraars in dat kader doen uit een potje, bedoeld voor kwaliteit, komen elk jaar terug en kunnen niet ingezet worden voor daadwerkelijke zorg.

Geen kwaliteitsregistratie

Dart de Zorgkaart Nederland geen betrouwbare kwaliteitsregistratie kan zijn toonden meerdere publicaties aan. In 2016 schreef cardioloog Hans Verheul in Medisch contact een artikel hoe een hoge notering bij Zorgkaart Nederland zo gefikst is. Follow The Money deed dat eind 2016 ook al. Zelf publiceerde ik ook erover in begin 2019.

Het aardige dat in de Skipr-publicatie op 27 december de “onderzoekers” ook schrijven dat ziekenhuizen en GGZ-instellingen ondervertegenwoordigd blijken zodat een degelijke vergelijking onmogelijk is. In 2019 kreeg Zorgkaart Nederland, lees de Patiëntenfederatie Nederland, ook een civiel proces aan de broek. Men had een anonieme, zeer negatieve, beoordeling van een patiënt geplaatst waarin zeer negatieve opmerkingen maar geen inhoudelijke kritiek stond. De rechter stelde de medisch specialist die dit betrof in het gelijk omdat Zorgkaart Nederland de eigen gedragscode niet had nageleefd door de anonieme niet-inhoudelijke reactie te plaatsen.

Creëren van positief nieuws

Skipr plaatste het stuk van de Zorgfocuz-auteur(s) ten onrechte onder het hoofdstuk Kwaliteit. Deze publicatie kan je niet anders zien als een methode om zogenaamd  “goed, positief, nieuws” over Zorgkaart Nederland te brengen. Dat deed de redactie van Skipr zonder nadrukkelijk zelf te vermelden welke banden ZorgfocuZ en Zorgkaart Nederland onderling hebben. Mij kostte het nog geen minuut om het op te zoeken.

Helaas zie je de laatste jaren steeds meer dat men rond bepaalde digitale ontwikkelingen positief nieuws maakt zonder dat het op reële gronden gebaseerd is.

Ook dat nog: Skipr vermeldt ZorgfocuZ overigens verkeerd als Zorgfocus. Dat is een totaal ander bedrijf.

W.J. Jongejan, 30 december 2021

Afbeelding van Christel SAGNIEZ via Pixabay

Vanaf deze plaats wens ik al mijn lezers een goed en gezond 2022.

Naschrift dd 04-01-2022: Inmiddels heeft Skipr het onderschrift: “Arjan Rozema, Maartje Koops en Jochem Duinhof zijn werkzaam bij Zorgfocus” vervangen door  “ZorgfocuZ”.