Zeer forse stijging vergoedingen aan apothekers voor inspanningen rond LSP

achievement-18134_640

Op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie(KNMP) staat op 8 januari 2016 vermeld, dat de apothekers met ingang van 1 januari 2016 zeer fors hogere vergoedingen krijgen voor hun activiteiten rond het Landelijk SchakelPunt(LSP). Het gaat niet om enkele procenten, maar varieert afhankelijk van het onderdeel van 30% verhoging tot meer dan een verdubbeling. Het is zeer opvallend dat deze verhoging nu plaats vindt. De KNMP brengt het als een terechte aanpassing voor het werk dat de apothekers voor de elektronische datacommunicatie doen. Het lijkt er echter op dat de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ), die het LSP beheert en de gelden uitkeert via haar Servicecentrum, een extra slag wil maken in het maximaliseren van de deelname van apotheken bij het vragen van opt-in-toestemmingen. De apothekers krijgen namelijk een grotere worst voorgehouden met lagere minimumeisen om harder te lopen voor het LSP.   

Vergoedingen

Er zijn drie vergoedingen ten aanzien van het LSP vermeld op de website van VZVZ:

  1. de structurele vergoeding voor gebruik.

Dit is een jaarlijkse bijdrage. Als een zorgaanbieder het LSP daadwerkelijk gebruikt ontvangt hij/zij deze. Het is wel gebonden aan een minimum aantal dossiers wat ingebracht is in het LSP, d.w.z. het aantal opt-in-toestemmingen dat verkregen is. VZVZ heeft voor 2015 een ondergrens van 50% gesteld.

  1. de opt-in-vergoeding.

De zorgaanbieder ontvangt die één keer per aangemeld Burgerservicenummer(BSN) Het is een tegemoetkoming voor de inspanning voor het registreren van de toestemming van de patiënten en is gebaseerd op het aantal BSN’s dat is aangemeld bij het LSP.

Het gaat om € 0,4667 per opt-in-toestemming. Ook hier geldt voor 2015 een minimum van 50%. Haalt men dat aantal niet dan wordt er niets betaald.

  1. de opt-in-toeslag.

Ook deze vergoeding wordt één maal per opt-in-toestemming betaald. Dit is een extra bedrag bovenop de opt-in-vergoeding Voorwaarde hiervoor is dat minder dan vijftig procent van de patiënten die toestemming hebben gegeven, dit via www.ikgeeftoestemming.nl hebben gedaan. Vrijwel elke zorgaanbieder komt hiervoor in aanmerking, omdat het aantal opt-in-toestemmingen dat verkregen wordt via deze website niet bepaald hoog is. Het gaat om € 0,20 per toestemming. Praktisch gesproken ontvangt de zorgaanbieder in 2015 ongeveer dus €0,4667+0,20=€ 0,65 per opt-in-toestemming als het minimum gehaald is.

Grote wijziging

In de berichtgeving van de KNMP is er nog maar sprake van een tweetal vergoedingen:

  • de structurele vergoeding.

Deze gaat van € 906 naar € 1204, een verhoging van 30%. De ondergrens is verlaagd naar 25% waardoor die vergoeding sneller uitgekeerd kan worden.

  • de dossiervergoeding.

Daarbij gaat het om een bedrag van € 1,42 per dossier vanaf 35% aangemelde dossiers. Is dat aantal niet gehaald dan is het bedrag € 0,69. Ook hier is duidelijk dat de minimumgrens verlaagd is en dat het bedrag fors verhoogd is. Het is meer dan verdubbeld.

Huisartsen

Noch op de website van de LHV(www.lhv.nl) noch die van VZVZ(www.vzvz.nl) is te lezen dat er een dergelijke aanpassing van de tarieven voor huisartsen heeft plaatsgevonden. Het lijkt erop dat de apothekers vanwege hun over het algemeen erg volgzame gedrag ten aanzien van het LSP beloond worden voor hun inzet, die vaak niet vlekkeloos was. Vaak wordt de burger alleen gevraagd of de medicatiegegevens uitgewisseld mogen worden met huisarts of huisartsenpost zonder vermelding dat zoiets via het LSP gaat. Bij de huisartsen doet zich het merkwaardige fenomeen voor dat 90 % van de praktijken een aansluiting heeft op het LSP maar dat slecht 32 % van de patiënten aangemeld is op het LSP (5,5 van de 17 miljoen Nederlanders). De gemiddelde huisarts heeft dus blijkbaar weinig met het LSP op.  

Worst

Het is trouwens aardig om te zien dat de tariefsverhoging wel op de website van de KNMP gecommuniceerd wordt, maar (nog) niet op die van VZVZ. De worst die de apothekers nu voorgehouden wordt met de forse vergoedingsverhoging en de verlaging van de minimum-percentages wijst erop dat VZVZ ten aanzien van de medicatieoverdracht via het LSP een “final push” wil maken om zo snel mogelijk alle apotheekdossiers via het LSP inzichtelijk te maken. Gezien de laatste wijzigingen wordt die hulp duidelijk gevraagd door het rinkelen van geld.

W.J. Jongejan

12-01-2016: 18.35u typefout (jaartal) hersteld in eerste zin. Moest uiteraard 2016 zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.