Aparte gebruiksvoorwaarden app bij concernbouwer huisartsenpraktijken Quin

AparteIn de huisartsenwereld zag recent de Quin-app het levenslicht. Na de apotheken en de zelfstandige behandelcentra(klinieken) laten concernbouwers nu hun oog vallen op huisartsenpraktijken. Vermogende partijen steken geld in ketens van huisartspraktijken. Eén ervan is Quin BV, een vehikel van o.a. de familie Malenstein. Oud-CEO Bart Malenstein van de Bergman-klinieken is oprichter en directeur van Quin BV. Op 10 november 2020 liet  Bart Malenstein op het online magazine SmartHealth optekenen dat Quin een nieuwe digitale zorgaanbieder is, die fysieke huisartsenpraktijken combineert met digitale services voor patiënten, huisartsen en specialisten. Men faciliteert huisartsen met een centraal backoffice en ICT. Praktijken kunnen aan dit concept deelnemen, maar Quin Dokters neemt ook praktijken over. Aangesloten/overgenomen praktijken maken gebruik van een door het bedrijf gemaakte app Quin, My Health Map genaamd. Die heeft meerdere functie, waarover later. De app heeft bij nadere beschouwing wel heel aparte gebruiksvoorwaarden, die ik met u wil doornemen.

Wat doet de Quin-app?

Met de app kan je een medisch profiel maken op basis van je medische gegevens en levensstijl. Daar zit ook een module in om contact op te nemen met je huisarts als die bij Quin aansloot. Daarnaast bevat de app informatie over gezondheid, ziekten en medicijnen, in de trant van Thuisarts.nl. Ten derde bestaat de mogelijkheid symptomen te checken en er medisch advies bij te krijgen. Dit is iets op basis van kunstmatige intelligentie. Het verhaal dat men vertelt lijkt in de verte op de Babylon app van Babylon Health in het Verenigd Koninkrijk.  Persoonsgegevens, maar ook medische informatie die iemand invoert op de app komen terecht in de systemen van de Quin-organisatie, niet direct in de systemen van aangesloten praktijken. Pas bij koppeling gebeurt dat. In SmartHealth geeft Quin aan met twaalf praktijken te werken. Op de website Quindokters.nl kom ik er maar zes tegen.

Gebruiksvoorwaarden(1)

Bij apps in de zorg ben ik altijd benieuwd naar de gebruiksvoorwaarden. Die bevatten nogal wat eigenaardigheden. In artikel 2.1 kom je direct al een disclaimer tegen over de Symptoomchecker. Daarover zegt men :

Symptoomchecker: de mogelijkheid om vragen, symptomen en andere informatie in onze kunstmatige-intelligentie-symptoomchecker in te voeren, waarmee op basis van de door u ingevoerde gegevens informatie over medische aandoeningen wordt opgeroepen.”

“Het advies is indicatief en is nadrukkelijk niet bestemd als vervanging voor uw arts of zorgverlener. Raadpleeg altijd uw arts of zorgverlener wanneer u dat ook zou doen zonder gebruik van de Symptoomchecker”

In artikel 2.2 zie je dat de app momenteel gratis is, maar dat dat kan veranderen in de toekomst. Ook vraagt men:

We zullen u vervolgens vragen om aan uw account een geldige betalingsmethode te verbinden om in-app aankopen te kunnen doen.”

Blijkbaar wil men de gebruiker in de toekomst verleiden tot het doen van in-app-aankopen.

Gebruiksvoorwaarden(2)

De disclaimer t.a.v. de Symptoomchecker komt ook weer terug in artikel 3.2. Hoewel de app bedoeld is als medische hulpmiddel schrijft men weer:

“ 3.2 De output van onze Diensten vormt geen medisch advies, diagnose of behandeling”

In artikel 3.4 maakt men duidelijk dat de app en de diensten die men met de app verricht alleen bedoeld zijn voor hen die de Nederlandse taal machtig zijn:

3.4 We verlenen onze Diensten op afstand, en alleen in het Nederlands. Heeft u moeite met het begrijpen van deze taal, dan zijn onze Diensten niet voor u bedoeld.”

Voor het geval ze stoppen

Een hele aardige is artikel 4.4 waarin men aangeeft een aangemaakt account naar hun goeddunken te beëindigen. Daarbij neemt men al een voorschot op de mogelijkheid dat ze ooit met de mogelijkheid dat de dienstverlening eventueel niet levensvatbaar zou zijn.

“4.4 Wij mogen naar eigen goeddunken uw account sluiten, dan wel uw gebruik van de App en onze Diensten opschorten of beperken (bijv. ingeval van vermoeden van fraude, schending van rechten van anderen, overtreding van deze Voorwaarden, wijzigingen van toepasselijke wet- of regelgeving, of als we vinden dat de verlening van onze Diensten commercieel niet meer levensvatbaar is), zonder verplichting tot (schade)vergoeding aan u.”

Onderhoud?

In artikel 5.3 zit een bepaling die de garantie op onderhoud en technische ondersteuning op voorhand tot nul reduceert.

“”5.3 Wij zijn niet verplicht tot het leveren van enige vorm van onderhoud, technische of andere ondersteuning voor de App of met betrekking tot onze Diensten.”

Slappe hap

Artikel 5.4 maakt het ook nogal bont vanwege het zich onttrekken van de verantwoordelijkheid voor wat men aanbiedt.

“5.4 Daarnaast kunnen we niet garanderen dat de App en onze Diensten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u de App en onze Diensten van plan bent te gebruiken. De medische informatie die in de App is opgenomen is afkomstig van derden. Wij geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, de volledigheid of de juistheid van deze medische informatie”(vet door WJJ)

Zeer vergaande stelling

In artikel 7.4 maakt men het nog bonter ten aanzien van het hergebruik van door de gebruikers verstrekte gegevens.

“7.4 U verleent ons een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de door u verstrekte gegevens te gebruiken in de mate die vereist is voor het verlenen van onze Diensten aan u, of om anders aan alle verplichtingen te voldoen onder deze Voorwaarden.” 

Leuren met CE-certificatie

Zoals je met veel digitale nieuwlichterij ziet loopt Quin BV ook te koop met de Europese CE-certificering. Men moet dat wel vermelden omdat het een medische toepassing is. Het stelt echter niets voor. Het gaat namelijk om een klasse 1 certificering. Daarbij kan de maker van de app zelf een zogenaamde conformiteitsverklaring afgeven i.p.v. van dat zoiets moet door een certificerende instantie.

Het schuurt

De reden dat ik zo uitgebreid op deze gebruiksvoorwaarden in ga is dat het eigenlijk overal schuurt. Aan de privacy-kant is het verre van ideaal dat Quin B.V.  bijzondere persoonsgegevens, gegevens over de gezondheid,  in eigen beheert verwerkt/opslaat.  De voorwaarden leggen de voordelen van de overeenkomst wel erg nadrukkelijk aan de kant van de firma Quin B.V. en komen zeer commercieel over.

Elke tijd kent zijn eigen dynamiek om de huisartsenzorg in stand te houden. Het in stand houden met deze of dit soort apps is daarbij niet bepaald behulpzaam.

W.J. Jongejan, 5 december 2020

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.