Website toont nog slechts 1 geopende praktijk van Quin Dokters Amsterdam

WebsiteHet aantal praktijken waarmee Quin Dokters Amsterdam patiënten huisartsenzorg verleent duikelde de laatste twee maanden fors naar beneden. Het bedrijf Quin BV nam in Amsterdam zes praktijken over om daar het concept van ondersteuning van de huisartsenzorg met een digitaal platform en een app mede vorm te geven. Op deze website verschenen over Quin vanaf eind 2020 meerdere artikelen ( A, B, C, D, E, F, G). Het laatste van deze reeks ging over het terugbrengen van het aantal geopende praktijken van zes naar drie. Wie nu op de website van Quin Dokters Amsterdam kijkt, ziet nog maar één geopende praktijk. Dat is de praktijk Kiezersgracht aan de Westermarkt. Bij de andere praktijk die op de website nog vermeld staat, de praktijk Amsterdam Oost aan het Oosterpark, staat, dat die tijdelijk gesloten is.

Oorspronkelijke dienstverlening

Quin nam de laatste twee jaar zes praktijken over: Westermarkt(praktijk Keizersgracht), Stadionplein(praktijk Zuid), Oosterpark(praktijk Oost), Houthavens(Spaardammerdijk), Rivierenbuurt(Maasstraat), en Oud-West(Bilderdijkstraat). De laatste twee bombardeerde men begin juli 2021 tot kantoorlocatie. De praktijk Houthavens bleek daarna niet meer te functioneren bij het volgen van Quin Dokters Amsterdam op hun eigen website. Heden blijkt de praktijk Amsterdam Oost dus (tijdelijk??) dicht te zijn, waardoor alleen de praktijk Keizersgracht over blijft.

Gevolg van ingrijpen ZK en IGJ?

Zeer veel negatieve aandacht vestigde Quin Dokters Amsterdam half juli door meerdere dagen in het geheel geen patiënten te ontvangen. Quin adviseerde de patiënten hun acute zorg maar bij de omliggende niet-Quin-praktijken te zoeken en verwees ook naar de huisartsenposten en spoed-eisende en eerste hulpposten van ziekenhuizen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de dominante verzekeraar in Amsterdam ging zich door deze “move” intensief bemoeien met de bedrijfsvoering evenals de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd(IGJ). Eén van de eisen van Zilveren Kruis was het versneld afbouwen van het aantal patiënten van 14.000 naar een door de personeelsbezetting te hanteren omvang. Ook de IGJ heeft naar verluidt hetzelfde standpunt.

Blijkbaar zeer rappe afbouw

Als Quin Dokters Amsterdam thans denkt haar dienstverlening in één praktijk, die ook nog in hartje Amsterdam gelegen is, te kunnen uitvoeren dan moet de praktijkgrootte wel zeer rap afgenomen zijn.

Het is niet voor te stellen dat mensen uit de Rivierenbuurt, omgeving Bilderdijkstraat, omgeving Oosterpark, Houthavens, en Stadionplein in groten getale naar de Westermarkt moet gaan voor hun zorg. Omgekeerd is het ondoenlijk om vanuit de overgebleven praktijk aan de Westermarkt op verantwoorde wijze visites te rijden in de genoemde andere stadsdelen.

Niet toegekomen aan digitale dienstverlening     

Op de home-page van Quin Dokters Amsterdam staat pontificaal:

“Bij Quin Dokters Amsterdam combineren we menselijke zorg met slimme digitale mogelijkheden.”

Wat we gevoeglijk wel kunnen aannemen is dat men in Amsterdam niet aan dit concept toekwam. De laatste maand bestond normale huisartsgeneeskundige dienstverlening totaal niet waardoor het hele digitale platformconcept in de lucht kwam te hangen.

Als excuus gebruikt het moederbedrijf Quin BV dat het tekort aan huisartsen in dienstverband en waarnemers hen recent overviel. Maar met een beetje kennis van de huisartsenwereld had men dat tekort al vroeg in de zomer van 2020 kunnen zien aankomen.

Wat na de implosie?

Het is niet voor te stellen dat Quin Dokters Amsterdm na de huidige implosie ooit nog uitgroeit naar het aanvangsvolume. Zakelijk gezien kan men het als een volslagen mislukking zien. Het is de vraag hoe de investeerders aankijken tegen zakelijke ontwikkelingen. Saillant detail daarbij is dat zowel zorgverzekeraar CZ als Zilveren Kruis ooit met hun investerings- en innovatievehikels geld in Quin BV stopten.

W.J. Jongejan, 4 augustus 2021

Afbeelding van Clker-Free-Vector-Images via Pixabay

04-08-2021: 22.03u  In de eerste alinea vermeldde ik dat de zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis via hun investeringsvehikels ooit in Quin B.V. investeerden. Dat was informatie afkomstig uit het Financieel Dagblad. Maarten van der Poll schreef het op 18 januari 2021 in het FD“Inclusief het nieuwe kapitaal komt de waardering van Quin op €100 mln. Wackwitz krijgt dus een kwart van de aandelen in handen. De rest is van Malenstein, die eerder €10 mln van zijn eigen vermogen in het bedrijf stak. Het eerste potje kwam in 2014 van Bergman en de in”novatiefondsen van zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis.”

Naar aanleiding van mijn artikel en de aankondiging ervan op Twitter(met vermelding van CZ en Zilveren Kruis als investeerders) reageerden woordvoerders van  CZ en Zilveren Kruis. Ze ontkenden ten stelligste enige investering in Quin BV of Quin Dokters Amsterdam. De woordvoerder van Zilveren Kruis vermeldde dat Quin BV de passage over de investeringen in een persbericht in 2018 verwijderde. Toch verscheen in het artikel van Maarten van der Poll in het FD de passage dat CZ en Zilveren Kruis investeerden in Quin BV. Ik moet dus aannemen dat QUIN BV de journalist van het FD verkeerd heeft voorgelicht. Mogelijk heeft de journalist een niet gecorrigeerd persbericht van Quin BV uit 2018 ingezien.