KPMG: risicoloos geroep om radicale zorgverandering vanaf de zijlijn

KPMGMet enige regelmaat produceren de “big four” consultancy-firma’s, Ernst&Young, PricewaterhouseCooper  Deloitte en KPMG ongevraagd publicaties over het doen veranderen van de zorg. Meestal met de bedoeling om zich in de kijker te rijden van overheden of zorgorganisaties voor opdrachten. KPMG is een door het ministerie van VWS vaak gevraagde consultant als VWS een andere koers in wil zetten of de openbare opinie in een bepaalde richting wil sturen. De meest recente KPMG-publicatie “Healthcare Horizons, Healthcare system transformation and the journey towards inclusive care” dateert van 20 januari 2023. Naar eigen zeggen bevat het 41 pagina’s tellende stuk een aantal bruikbare inzichten om de transformatiedoelstellingen van leiders te ondersteunen. Daarbij ligt de focus zeer sterk op verregaande implementatie van digitale toepassingen en datagebruik. Men spreekt over een radicale, disruptieve verandering. Daarbij moet men zich wel bedenken dat dit soort consultancybedrijven geen verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van het beoogde eindresultaat.

Inhoud

Met veel vaagtaal schetst de leiding van KPMG toekomstige samenwerkingsvormen van thans acterende “spelers” in de zorg. De richting die KPMG aangeeft is een “inclusive model”. Zulks in tegenstelling tot een “impoverished model” waarbij men in de zorg blijft vertrouwen op in hun ogen gedateerde modellen van zorglevering. Maar ook in tegenstelling tot een vervreemdend “alienated model”. Daarmee doelt men op het teveel vertrouwen op digitale en technologische toepassingen en grote afhankelijkheid van big-tech-firma’s. Het aparte is dat die in het “inclusive model” prominent voorkomen. Bijv. de “metaverse”, een bedenksel dat Marc Zuckerberg en consorten uitvent. Ook leunt het  “inclusive model” sterk op het willen grootschalig inschakelen van kunstmatige intelligentie, cognitieve technologieën en machine learning. Men doet ook flink aan natte-vinger-werk bijv. als implanteerbare sensoren genoemd worden. In een  beschreven “patiënt journey” van een vrouw met longlijden en vorderende dementie wil men veel op begeleidende apps leunen.

Inclusive model

Dit is wat KPMG als richting aangeeft:

  • Het resultaat van het gebruik van technologie en gemeenschapsmiddelen om het personeel in staat te stellen zorg van hoge kwaliteit te bieden
  • Gekenmerkt door effectief publiek-privaat partnerschappen, zoals het benutten van de wendbaarheid van start-ups om digitale transformatie te ondersteunen
  • Voorzien van krachtige medewerkers, met technische oplossingen waarmee ze zich kunnen concentreren zorg verlenen
  • Individuen en hun “communities” (gemeenschappen) zijn in staat gesteld om een slechte gezondheid te voorkomen en eerder ingrijpen

Het aparte daarbij is dat KPMG met twee nogal aparte voorbeelden komt van community-controlled health organizations. Namelijk die voor de 400.000 aboriginals in Australië en die voor de inheemse bewoners(first nations) van British Columbia in Canada.

Daar gaat het ook om de zorg voor een paar honderdduizend mensen. Dat is absoluut niet vergelijkbaar met de zorg in meeste stedelijke gebieden in de (westerse) wereld.

Verhuld Taylorisme

KPMG spreekt van een omwenteling van seismische proporties en radicale veranderingen die nodig zijn. Eén van die veranderingen, die men voorstelt om meer mensen in de zorg beschikbaar te hebben is het komen tot micro-credentialing. Dat klinkt heel onschuldig uit, maar het komt erop neer dat men het werk wil opknippen in allemaal kleine onderdelen die door verschillende mensen gedaan kunnen worden met een beperkte opleiding. In feit komt dat neer op het Taylorisme. Dat is de term voor een wetensschappelijke benadering van bedrijfsvoering die leidt tot rationalisering van bedrijfsprocessen. In de industrie leidde dat vanaf het begin van de twintigste eeuw tot het opknippen van lopendebandwerk tot uiteindelijke enkele simpele handelingen per werknemer. De Chaplin-fim Modern Times maakt dat goed duidelijk. Helaas is het gevolg van dit soort ontwikkelingen dat er automatisch een hele tussenlaag van managers gaat ontstaan die geacht worden de werkers aan te sturen.

Achterhaalde beweringen

Soms is het aardig terug te kijken naar eerdere adviezen en wat daarmee gebeurde. In december 2021 publiceerde KPMG ook al een boodschap met de roep om digitale zorgdisruptie. Voorbeeld was Babylon Health in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft digitale zorgtechnologie ontwikkeld, waarmee patiënten toegang hebben tot zorg via hun mobiele telefoon. Het aparte is dat nog geen driekwart jaar later Babylon Health aan een spectaculaire duikeling bezig was. Reguliere lezers van mijn website weten dat. Twee Trusts in midden-Engeland stopten hun samenwerking met Babylon Health. Het bedrijf trok zich grotendeels uit het V.K. terug en focust zich nu op de V.S. Men ging daar naar de beurs, maar het aandeel zakte weg tot inmiddels een tiende van de waarde. Met een kunstgreep, het vijfentwintigvoudige indikken van aandelen voorkwam het bedrijf verwijdering van de New York Stock Exchange. Van de zorgdisruptie in het V.K. bleef vrijwel niets over.

Veel geroep, geen verantwoordelijkheid

Het griezelige van de grote consultancy-bedrijven die zich uiten over de gezondheidszorg is dat men wel veel roept dat er veranderd moet worden. Maar dat men zelf geen verantwoordelijkheid draagt voor het eindresultaat. Immers dat zijn de regeringen, de zorginstellingen en de werkers in de zorg. Uiteindelijk zijn de consultancy-bedrijven in wezen niet geïnteresseerd in het eindresultaat maar uitsluitend in het tegen betaling begeleiden van een marsroute. Op het moment dat de zorg op het in een rapport geschetste punt aan de horizon aangekomen is (na 5 of tien jaar) dan zien de consultancy-bedrijven weer een andere stip op de horizon. Die men dan weer nagejaagd wil zien. Het is hetzelfde als met beleidsambtenaren. Als die beleid uitgezet hebben dan zal men die na het bereiken van het beleidsdoel niet ontslaan, maar zullen die weer nieuwe doelen gaan formuleren.

Beperking

Innovatie in de gezondheidszorg is ingewikkeld en in plaats van snel te handelen en dingen kapot te maken, moeten nieuwe systemen en technologie alleen worden geïntroduceerd zonder risico’s voor patiënten, andere zorgverleners en budgetten.

W.J. Jongejan, 26 januari 2023

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay