LHV rept in Informatiebeleid 2016-2017 met geen woord over het LSP

opportunity-396265_640

Bij het lezen van allerlei stukken is het vaak interessanter om te zien wat er niet staat dan wat er wel staat. In maart 2016 stelde het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging(LHV) het Informatiebeleid 2016-2017 vast met als titel “ICT: meer dan technologie”. In de managementsamenvatting die mij recent onder ogen kwam stelt het bestuur zes speerpunten vast. In die speerpunten noemt het bestuur NERGENS het Landelijk SchakelPunt(LSP), dat bedoeld is als communicatiecentrum voor de uitwisseling  van zorginformatie. Ook VZVZ, de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie, die het LSP beheert, komt in het stuk niet voor. Wel wordt gesproken over tijdige en veilige systemen voor de uitwisseling van betrouwbare en noodzakelijke gegevens.  Het is opvallend dat in een officieel stuk van de LHV geen voorkeur meer wordt uitgesproken voor de centralistisch ingestelde infrastructuur voor de uitwisseling , die het LSP is. In het Strategisch meerjarenplan vereniging 2015-2017 , waar op bladzijde 25 onder punt 7 de uitwisseling van medische gegevens ter sprake komt staan VZVZ en het LSP nog wel pontificaal genoemd.

Speerpunten

In de genoemde managementsamenvatting van maart dit jaar vermeldt de LHV zes speerpunten:

  • Visie- en strategieontwikkeling ICT. Hierbij moet gedacht worden aan het goed onder de loep nemen van de kosten en baten van nieuwe technologie in de huisartsenzorg.
  • Veiligheid en privacy. Omdat medische persoonsgegevens tot de zwaarst te beveiligen gegevens gerekend worden, is het verstandig om de ontwikkelingen in wet- en regelgeving in de gaten te houden. Veranderingen daarin kunnen een grote impact op de technische en organisatorische inrichting van de ICT in de huisartspraktijk hebben.
  • Beschikbaarheid van informatie en gegevensuitwisseling. Hierover zegt de LHV dat het haar doel is in het belang van huisartsen te ijveren voor tijdige en veilige systemen voor de uitwisseling van betrouwbare en noodzakelijke gegevens. Hier wordt geen woord over het LSP of VZVZ gerept.
  • Persoonlijke gezondheidsomgeving(PGO). Het gebruik van een PGO(door andere organisaties vaak Persoonlijk Gezondheids Dossier=PGD) is een manier om patiënten hun gezondheidsgegevens te verzamelen en inzage te krijgen.
  • eHealth. De LHV wil de snelle ontwikkelingen van eHealth actief volgen en haar leden erover informeren.
  • Doorontwikkeling huisartssystemen(His-sen). Dit spreekt vanzelf om een goede verslaglegging van de huisartsenhulp ook in de toekomst veilig te stellen.

Losweken

Hoewel de LHV haar commitment aan het LSP heeft vastgelegd in de het Convenant gebruik landelijke infrastructuur 2016-2020, sluit dit geenszins uit dat de LHV ook andere ontwikkelingen wat betreft het elektronisch uitwisselen van medische gegevens in de gaten houdt. Het komt neer op het ene doen en het andere niet laten. Het zijn ontwikkelingen, die onder het vorige  voorzitterschap(Steven van Eijck) niet te zien en te horen waren. Het lijkt er dan ook op dat de LHV zich heel langzaam probeert los te weken van al  te knellende banden, die in die bestuursperiode aangegaan zijn. Het is naar mijn mening een verstandige ontwikkeling, omdat vooral ten aanzien van het LSP er sprake is van een fuik richting één groot centralistisch uitwisselsysteem dat in de nabije toekomst nog centralistischer kan worden door de koppeling met een patiënten-portaal met centraal vastgelegde toestemmingen van patiënten om medische gegevens te doen delen.

W.J. Jongejan

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.