Medicatieoverzicht via LSP ten onrechte gepusht in aanloop eHealth-week

medicine-1290200_640Gisteren publiceerden de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Nictiz beide een persbericht over het onderwerp medicatieveiligeid. De persberichten zijn een aanloopje voor de presentatie van het rapport op de eHealth-week die van 8 tot en met 10 juni in Amsterdam gehouden wordt. Zeer nadrukkelijk wordt gesproken over het moeten gebruiken van de fax door de apothekers met andere zorgaanbieders bij onduidelijkheden en de noodzaak voor aanvullende informatie. Pregnant wordt door de KNMP het Landelijk SchakelPunt(LSP) in beeld gebracht om duidelijk te maken dat bij gebruik daarvan het allemaal stukken beter gaat EN elektronisch verloopt. Niets is minder waar. Argumenten die genoemd worden blijken bij wat meer kennis van zaken weinig valide te zijn. Het geloof in het aan elkaar knopen van welk informatiesysteem dan ook in de zorg is groot, maar de praktijk wijst iets totaal anders uit. Dat wordt ook in het volledige rapport erkend op pagina 10 in kader 1-3.

Koppeling

Zowel de KNMP als Nictiz spreken over online inzage in het medicatieoverzicht door patiënten en het online uitwisselen van medicatiegegevens tussen zorgverleners en met de patiënt. De KNMP spreekt veel duidelijker over wens van het koppelen van ICT-systemen van zorgverleners en noemt daarbij expliciet het LSP. Daarover doet de KNMP opmerkelijke uitspraken:

“Van de apothekers gebruikt 99 procent noodgedwongen nog een fax, omdat ziekenhuizen medicatieoverzichten faxen en meestal niet zijn aangesloten op het LSP of andere systemen voor elektronische informatieoverdracht”

Ziekenhuizen zijn echter nu voor 89% aangesloten op het LSP(informatie van VZVZ). Het probleem moet dus ergens anders liggen. De hoofdreden is dat ziekenhuizen medicatie overzichten faxen, is gelegen in het feit dat het LSP op dit moment alleen bevraging van medicatiegegevens door ziekenhuizen mogelijk maakt en niet het aanleveren ervan. Ziekenhuizen zijn in tegenstelling tot wat de KNMP stelt wel aangesloten op meerdere systemen voor elektronische gegevensoverdracht, alleen niet die altijd die systemen die de apothekers graag zouden wensen.

Veldtest

De afgelopen drie jaar zijn in de regio Dordrecht/Gorinchem uitgebreide veldtesten gedaan in het kader van het programma WeMove. Bij kritische lezing van het verslag hierover valt op hoe weinig er goed lukte in de koppeling van meerdere systemen en hoe weerbarstig de dagelijkse praktijk was. Ondanks allerlei wollige taal kan geconcludeerd worden dat het Proof of Concept(PoC)-verslag over het gebruik van het LSP in de Geestelijke GezondheidsZorg en de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in genoemde regio niet een erg gunstig beeld liet zien. Het programma is ook inmiddels beëindigd. Eén van de opmerkingen van de coördinerend apotheker Ton de Lange op het EZD-congres in maart in Vianen was dat de betrouwbaarheid van de medicatieoverzichten via het LSP bij één patiënt kon schommelen tussen de 90 en 20 procent. Als een apotheker onder andere door rechtstreekse bevraging bij een patiënt het medicatiedossier redelijk in orde was kon door medicatieverstrekking bij ontslag uit het ziekenhuis alles weer van slag zijn omdat het ziekenhuis die data niet via het LSP terug kon communiceren. Het is trouwens überhaupt een illusie te denken dat het medicatieoverzicht via het LSP te allen tijde een correct beeld geeft. Ik schreef hier eerder over 

Huisartsen

In het persbericht wijst de KNMP ook op het gebrek aan medewerking van artsen en ziekenhuizen.

 “Artsen en ziekenhuizen delen nog slechts summier hun patiëntgegevens met andere zorgverleners. Apothekers hebben daardoor nauwelijks toegang tot voor hen relevante informatie zoals de nierfunctie van de patiënt, contra-indicaties en de reden van voorschrijven.”

Zoals eerder vermeld laat het LSP ten aanzien van ziekenhuizen vooralsnog slechts éénrichtings-verkeer toe. Huisartsen vermelden al enige tijd met behulp van hun Huisarts InformatieSystemen(HIS-sen) de indicatie bij een aantal bij wet omschreven medicijnen(23). Dit is een bewust een limitatieve lijst, omdat het delen van de indicatie uit het oogpunt van het beroepsgeheim niet in alle gevallen gewenst is. HIS-sen kunnen indien er een verzoek komt van de apotheek met vragen over een welomschreven groep laboratoriumwaarden op elektronische wijze deze leveren zonder gebruik van het LSP.

Rapport

Het rapport laat zich lezen als een grote hoeveelheid wenselijkheden ten aanzien van inzage door de patiënt, verbeterde eigen apotheeksystemen en de verbinding met andere systemen. Daarbij wordt pregnant de voorkeur uitgesproken voor het LSP zonder dat dit communicatiesysteem ook maar enigszins de eigen ambitie waar kan maken.

W.J. Jongejan

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.