Mist door NZa rond versies gewraakte GGZ-Regeling

mistDe Regeling Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg waarmee de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) antwoorden op heel gevoelige HONOS-vragenlijsten op persoonsniveau wil verzamelen trekt veel aandacht. Op 13 juli 2023 maakte de 70-jarige consumentenbond bekend de actiegroep Vertrouwen in de GGZ te steunen in de strijd om via een rechtszaak de verplichting door de NZa onderuit te halen. Aan de regeling heeft de NZa in de loop van de tijd  nogal wat zitten sleutelen. Bij nadere beschouwing zitten er toch wel subtiele verschillen tussen de verschillende versies. Het meest irritante en duidelijk verwijtbare daarbij is dat de NZa geen duidelijk track-record bij de regeling levert waardoor je in een apart document kunt zien wat er gewijzigd bij een nieuwe versie.

Over elkaar buitelende versies

Inde voorbereiding voor dit artikel kwam ik alleen al de volgende versies tegen: die van 01-04-2022 t/m 31-07-2022, die van 01-08-2022 t/m 31 -12-2022, die van 01-01-2023 t/m 16-01-2023, die van 17-01-2023 t/m 31-12-2023, en die van 01-01-2024 t/m 31-12-2024. Als je op de link van de regeling op de website van de NZa op het tabblad Documentgegevens klikt zie je op de daarna verschijnende  webpagina onderin twee vakken staan met 1) de huidige versie en 2) de meest recente versie. Als je op het internet gaat zoeken naar de regeling vind je op de website van de NZa op verschillende webpagina’s verschillende versies van de regeling. Alleen op de website www.zorgprestatiemodel.nl vind je slechts de nu actieve versie van 01-04-2023 t/m 31-12-2023.

Verschillen

Het is noodzakelijk en gewoon een kwestie van fatsoen dat er een apart tabblad bij een steeds veranderende regeling bestaat waar een track-record zich bevindt met aard en de plaats van de wijzigingen. Zo is het voor te stellen dat er elke jaar wat aan de bijlagen bij de Regeling verandert omdat bijvoorbeeld de tarieven door indexering of andere reden wijzigen. Helemaal irritant is het als er tekstuele wijzigingen binnen de artikelen van de Regeling bestaan waarbij de NZa niet op inhoud en plaats ervan wijst. Het is vrijwel ondoenlijk om de hele tekst van de gewraakte regeling telkens naast de vorige versie te leggen om verschillen op te zoeken. Dat hoort ook niet de taak van de lezer te zijn.

Tekstuele wijziging(1)

Door de voorgaande opmerking niet uit het veld geslagen zijnde deed ik toch enkele pogingen om tekstuele verschillen in de regeling te vinden. Daarbij concentreerde ik me op het artikel 4.2 lid 4 waarin de verplichting van de NZa staat om bepaalde gegevens verplicht aan te leveren, waaronder de antwoorden op de HONOS+ vragenlijsten. In de versie van de Regeling die op 17-01-2023 ingaat verandert er wat aan de tekst. Daarbij valt op dat de aanhef van lid 4 op 07-01-2023 gewijzigd is van “Periodieke halfjaarlijkse aanlevering zorgvraagtypering ” in “Eenmalige aanlevering zorgvraagtypering”. Dat heeft alles te maken met het eindadvies van de Autoriteit Persoonsgegevens op 14-12-2022 waarin de AP duidelijk maakt de verplichte aanlevering maar eenmalig toe te staan. Helaas wel met een achterdeurtje dat de NZa voor een ander jaar een nieuwe regeling met argumentatie moet aanleveren.

Tekstuele wijziging(2)

Als je de regeling die van 01-01-2024 t/m 31-12-2024 gaat gelden naast die legt van 17-01-2023 t/m 31-12-2023 dan zie je weer een verschil in wat de NZa als verplichting ziet. Heel het lid 4 bij artikel 4.2 ontbreekt in de versie voor 2024. Dat heeft ongetwijfeld te maken met hetzelfde eindadvies van de AP om de verplichte aanlevering in principe voor één jaar, 2023, toe te staan. Daarom bevat de regeling voor 2024 op dit moment geen verplichting van aanlevering van HONOS-antwoorden. Ongetwijfeld zal eind 2023 of begin 2024 de NZa naar de AP toe gaan met een nieuwere versie van de Regeling voor 2024. De AP kan die op basis van haar eindadvies al bijna niet weigeren.

Geen permissie voor 1, maar 1,5 jaar

Eigenlijk heeft de AP niet een positief besluit genomen voor de HONOS-dataverzameling door de NZa voor één jaar, maar voor anderhalf jaar. De NZa verplicht nu vanaf 1 juli 2023 de zorgaanbieders om de HONOS-data aan te leveren over het tijdvak 01-07-2022 t/m 30-06-2023 en kan met de zegen van de AP ook de rest van het jaar 2023 de data verzamelen.

Mist

De houding van de NZa met het veranderen van de Regeling zonder een duidelijk track-record met  daarin de mutaties(plaats en inhoud) kan ik alleen maar schunnig noemen. Het maakt het voor cliënten in de GGZ ondoenlijk te begrijpen wat een toezichthouder aan het doen is. Goed besturen houdt ook in goed verantwoorden. En dat doet de NZa niet.

W.J. Jongejan, 14 juli 2023

Afbeelding van Kurt Bouda via Pixabay