Mooipraat directeur Co-Med vlak voor sluiting huisartspraktijk Reusel

Co-MedOp 1 mei 2023 ontdekten patiënten van huisartspraktijk Co-Med Reusel dat deze met onmiddellijke ingang gesloten was. De leiding van de huisartspraktijk-ketenbouwer Co-Med besloot daartoe, omdat het naar eigen zeggen niet lukte om een geschikte huisarts te vinden. Op 21 april j.l. had medisch directeur van Co-Med, Guy Schulpen, op NPO Radio 1 nog uitgebreid uitgelegd dat het op dat moment wel goed zat met hun overgenomen praktijken. Dat, terwijl 10 dagen later de stekker uit een praktijk gaat. Dat moet hij toen al geweten hebben. Saillant detail  is dat het interview op NPO Radio 1 bij de EO plaats vond vanwege een ernstig incident bij een collega-ketenbouwer, Centric Health. Daar ging het om de aanwijzing die de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) aan Centric Health Zuid-Holland BV gaf omdat de telefonische bereikbaarheid ver ondermaats was en men naar de huisartsenpost verwees zonder zelf daaraan deel te nemen.

Geld of je leven

Aan het interview in de EO-rubriek “Geld of je leven” nam ook Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie (VU, Amsterdam), deel. Die vond het opvallend dat bijna tien procent van de klachten van patiënten over drie commerciële huisartsenpraktijk-ketenbouwers gaan. Dat zijn: Quin, Centric Health en Co-Med. Quin was in 2021 negatief in het nieuws toen bij zes overgenomen praktijken in Amsterdam de bereikbaarheid ernstig tekort schoot en men onvoldoende huisarts-waarnemers wist te vinden om die praktijken te bemensen. Uiteindelijk moesten vijf van de zes praktijken de deuren sluiten. Ook daar had de IGJ bemoeienis bij. Co-Med is al vaker nogal negatief in het nieuws geweest. In 2022 rond drie overgenomen huisartspraktijken in Breda. In begin 2023 ging het mis in een Co-Med-praktijk in Zwolle. De situatie daar escaleerde zo dat 14 personeelsleden collectief hun ontslag indienden. De IGJ doet sinds januari 2023 onderzoek naar de ketens Quin, Centric Health en Co-Med.

Het ligt vooral aan anderen  

Volgens Co-Med ligt het vooral aan anderen dat er problemen zijn. Men verwijt de problemen in Breda aan berichten van de vertrekkende huisartsen dat er geen vaste huisartsen de praktijken zouden opvolgen maar “slechts” waarnemers. In Reusel wijt Co-Med de sluiting deels aan de andere huisartsen in het dorp die niet met Co-Med willen samenwerken. De huisarts die in de Co-Med praktijk Reusel na de overname daar werkte had eind januari 2023 haar afscheid (per 1 april) aangekondigd uit onvrede over de werkwijze van Co-Med. Door persoonlijke omstandigheden moest ze vervolgens eerder stoppen.

Zowel in het radio-interview als in de krant zegt Co-Med, dat ze, net als Quin en Centric Health, onder een vergrootglas ligt omdat men een nieuw concept voor de huisartspraktijken in de markt zet.

Over Reusel zegt Co-Med:

Volgens Co-Med zijn die eerdere problemen juist de reden om nu hard in te grijpen. Omdat Co-Med momenteel door de buitenwereld met een kritische blik wordt gevolgd, kunnen en willen we niet riskeren dat we niet aan alle eisen van goede zorg voldoen. Daarom is de praktijk aan de Beemden in Reusel per direct gesloten.”

De tent sluiten

Het sluiten van de overgenomen praktijk leek Co-Med, waarschijnlijk met het oog op sancties door zorgverzekeraars en de IGJ, blijkbaar de weg van de minste weerstand. Verlies nemen en dan het elders maar weer gaan proberen. Met enig verantwoordelijkheidsgevoel had men er daarentegen ook de schouders onder kunnen zetten.

Verkijken op de marktsituatie

Wat je als grootste gemene deler ziet bij de drie hierboven genoemde huisartspraktijk-ketenbouwers is dat men zich verkijkt op de beschikbaarheid van waarnemende huisartsen. Specifiek waarnemers die voor langere tijd en voor een substantieel deel van de werkweek willen en kunnen werken in een keten-praktijk. Ook vermoed ik dat in het verdienmodel van de ketenbouwers vooral gemikt wordt op beginnende waarnemers die men voor een beginnerssalaris wil laten werken. Waarnemers die al langere tijd in praktijken werken zitten hoger in bezoldigingsschalen. Zij zullen daardoor voor de ketenbouwers minder aantrekkelijk zijn.

Chaos

Wat je vooral ziet gebeuren bij huisartspraktijken die de ketenbouwers overnemen dat er vaak gedoe, beter gezegd chaos voor patiënten ontstaat. Op websites en in media-activiteiten proberen de ketens de zaak continu de berichten over die chaos af te zwakken en af te doen als een soort ‘kinderziektes”.

De eerstelijnszorg is er vooralsnog niet mee gediend.

W.J. Jongejan, 3 mei 2023

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Op deze website schreef ik artikelen over Quin en Centric Health. Zoeken met deze trefwoorden resulteert in meerdere artikelen.