Publiekscampagne voor PGO-gebruik is “Whip the dead horse”

publiekscampagneBij de Dakota-indianen bestaat een gezegde dat zij al generaties-lang overdragen. Het luidt: “What to do when riding a dead horse?”  De beste strategie is afstappen. Bij veel projecten van overheidswege kiest men niet voor afstappen, maar voor onpraktische, irreële, oplossingen. Dat kan zijn “Mount another dead horse” tot “Buy a stronger whip”. Zoals ik al eerder schreef op deze website loopt het met de Persoonlijke GezondheidsOmgevingen, bedacht door VWS, helemaal niet goed.(A ,B ,C ,D ) PGO’s zijn apps of programma’s op smartphone/tablet waarin patiënten hun zorgdata kunnen opslaan. Die data kunnen ze downloaden m.b.v. softwarematige voorzieningen vanuit huisarts- of ziekenhuisinformatiesystemen. Op 26 april 2023 meldt de online magazine ICT & Health dat de publiekscampagne voor het gebruik van PGO’s nu vorm begint te krijgen. Gezien de minimale belangstelling van patiënten voor de PGO’s(ongeveer 75.000 gebruikers per half januari) is het “whip the dead horse”.

Ziekenhuizen

Op 8 maart 2023 komt ICT & Health met een artikel waarin staat dat dat in enkele ziekenhuizen in de noordelijke provincies men gestart is met een publiekscampagne om PGO-gebruik te vorderen. Op 26 april meldt men dan dat drie ziekenhuizen in Utrecht en wat huisartsen PGO-gebruik gaan stimuleren. Dat gebeurt onder andere via social media en websites van de ziekenhuizen en huisartsen. Zowel de huisartsen als de ziekenhuizen verschaffen de patiënten al inzicht in hun zorgdata via hun digitale zorgportalen. Op jaarbasis gaat dat voor heel Nederland om(meting half 2022) rond de 2,2 miljoen raadplegingen op een moment dat er 16.268 PGO-gebruikers waren. Niet erg bemoedigend was het resultaat van gebruikerstesten, waaruit de conclusie kwam dat testers/gebruikers PGO-gebruik vooralsnog nauwelijks aan anderen aanbevolen. ICT & Health meldt dat gelukkig wel maar maakt van het artikel toch wel een soort goed-nieuws-show.

Al in 2021 publiekscampagnes

Het is niet de eerste keer dat men de term publiekscampagne voor de PGO’s in de mond neemt. Al op 25 februari 2021 kondigt de Patiëntenfederatie Nederland een PGO-publiekscampagne aan. En op 26 november 2021 startten de leveranciers van 10 PGO’s een gezamenlijke publiekscampagne. En let wel, in 2020 richtte de Patiëntenfederatie Nederland een heuse PGO-alliantie op met een eigen website: www.pgo.nl. ook nu weer haalt men de PGO-alliantie van stal. Gezien de uiterst magere cijfers van begin 2023 kan je gerust stellen dat die publiekscampagnes te positioneren zijn als de zweep over een dood paard halen en de meest recente aankondiging als “buying a stronger whip”.

Mee in de maag zitten

Het ministerie van VWS heeft het brede gebruik van PGO’s al in breed in haar beleid ingebakken. Alsof het gebruik van de PGO’s huizenhoog is. Zo zitten in stukken die gaan over de European Health Data Space(EDHS)- een project om zorgdata voor behandeling en voor secundair gebruik Europa- breed uit te wisselen, vol met verwijzingen naar de PGO’s. Ook de Wet op de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg kent verwijzingen naar het gebruik van PGO’s om breed zorgdata mee te communiceren. VWS moet er beslist niet bepaald gelukkig mee zijn dat patiënten de PGO’s zo beperkt gebruiken met name in het licht van het vele subsidiegeld dat er naar toe ging en gaat.

Herhaling van zetten

Het patroon dat je bij slecht lopende projecten van de overheid zo vaak ziet, herhaalt zich bij de PGO’s nu ook weer. Elke keer maar weer een aanzet tot een publiekscampagne, telkens de gedachte aan “one final push”. Dat terwijl al dat gepush in de tussentijd bakken met geld kost. Geld dat men beter aan de zorg zelf kan besteden.

VWS en alle andere bij de PGO’s betrokken partijen zouden er goed aan doen eens te lezen wat de Dakota-indianen zeggen bij de vraag ”What to do when riding a dead horse?”  Natuurlijk:”Dismount the dead horse”.

W.J. Jongejan, 5 mei 2023

Afbeelding van Siggy Nowak via Pixabay