Zorgverzekeraar DSW vordert geld terug van Centric Health

zorgverzekeraarAfgelopen week kwam uitgebreid in het nieuws dat het bij een praktijkovername door huisartspraktijk-ketenbouwer Centric Health het gruwelijk mis ging. Op 19 april 2023 berichtte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) dat zij scherp toezag op wat er gebeurt bij de  Centric Health huisartspraktijk Acacialaan in Pijnacker. Vanwege klachten over de bedroevende bereikbaarheid en niet op orde zijnde avond- en weekenddienstwaarneming. De IGJ eist snelle verbetering en gaat elke maand opnieuw bezien hoe het ervoor staat. Ze vaardigde nu “een  aanwijzing” uit, die bij niet naleving kan leiden tot een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang om  naleving af te dwingen. Zorgverzekeraar DSW, de preferente zorgverzekeraar in Pijnacker, heeft ook laten weten de zaak nauwlettend te volgen. DSW blijkt geld terug te vorderen van Centric Health Zuid-Holland B.V. vanwege niet geleverde diensten.

DSW

Op de website van genoemde huisartspraktijk stond op 23 april 2023 het volgende te lezen:

“Onze preferente Zorgverzekeraar (DSW) heeft dagelijks de laatste weken contact met de praktijk. Zo toetsen zij, of wij die zorg kunnen leveren die wij contractueel verplicht zijn te leveren. Er zijn dagen geweest dat wij dat niet konden, wegens gebrek aan artsen en praktijkondersteuners. De DSW heeft maatregelen genomen, na dat ook artsen uit de omliggende praktijken meerdere meldingen hebben gedaan bij de DSW en de Inspectie (IGJ-NL). De DSW heeft ook gelden teruggevorderd van Centric Health Zuid-Holland BV, omdat zij hebben vastgesteld dat wij niet dát hebben geleverd wat wij toegezegd hebben.(vet door WJJ)”. 

M.a.w. zorgverzekeraar DSW trekt dus duidelijk financiële consequenties uit de gevolgen van het wanbeheer van Centric Health(CH) Zuid-Holland B.V. sinds de praktijkovername door dat bedrijf in april 2022.

Verwijderd

Ik schreef in de vorige alinea “stond op 23 april 2023 te lezen”, want op 24 april 2023 is de betreffende webpagina offline gehaald. Dat zal op instigatie van CH gebeurd zijn. Veel van de berichten van 23 april 2023 op de website zijn nu na een dag offline of rigoureus ingekort. DSW schreef zelf in haar bericht aan patiënten niets over de terugvordering. Wel dat ze na klachten afspraken met CH maakten die dat bedrijf niet na bleek te komen.

Wanbeheer(1)

Op een andere webpagina van de huisartspraktijk Acacialaan stond op 23 april een uitgebreide uitleg over hoe het allemaal zo gekomen was.

Die tekst is op 24 april 2024 fors ingeperkt en laat alleen zien dat de oude huisarts zijn praktijk overdroeg en dat er per 1 januari 2023 effectief geen huisarts meer op de praktijk aanwezig zou zijn. Men meldt dat het niet gelukt was een opvolger te vinden en dat CH er niet in geslaagd was duurzame waarneming te regelen.

De oorspronkelijke tekst die op 23 april op de website stond heb ik in twee screenshots bewaard.

Wanbeheer(2)

Die screenshots, A en B,  laten zien dat er veel dingen mis gingen sinds CH er de scepter ging voeren. Zo kon CH in april 2022 contractueel niet tot overeenstemming komen met een arts die als waarnemer al langere tijd aan de praktijk verbonden was. Die vertrok eind 2022. Ik vermoed dat CH het salaris en andere arbeidsvoorwaarden van deze vaste waarnemer niet wilde continueren. Ook twee goed ingewerkte doktersassistenten verlieten de praktijk. Waarneming gebeurt/gebeurde door telkens andere artsen. Twee mensen van CH namen in 2022 het praktijkmanagement op zich zonder zich in de praktijk te vertonen. Ook een regiomanager liet zich niet zien. Uiteindelijk was het de vraag wie uiteindelijk als arts de verantwoordelijkheid droeg voor de praktijk. De praktijk was ook geen lid meer van de huisartsengroep, noch van de huisartsenpost en had zodoende geen regeling voor spoedopvang als de geen arts in de praktijk was.

DSW heeft groot gelijk

Zorgverzekeraar DSW lijkt de eerste zorgverzekeraar die geld terug vordert van een wanpresterende praktijk-concernbouwer. Bij concernbouwer Quin in Amsterdam sprak preferente zorgverzekeraar Zilveren Kruis strenge woorden en oefende pressie uit om omringende praktijken ex-Quin-patiënten te doen opnemen in hun praktijken. Bij miskleunen van Co-Med op diverse plekken in het land hebben zorgverzekeraars op de achtergrond ook druk uitgeoefend. Huisartsenpraktijken worden gefinancierd met twee geldstromen. De eerste zijn de inschrijftarieven. Dat zijn vaste bedragen per ingeschreven patiënt. Het tarief bij de prestatie inschrijving is een vergoeding voor de kosten van beschikbaarheid, waaronder die van de avond, nacht en weekend (ANW)-diensten, en een deel van de kosten van zorglevering. Daarnaast zijn er de declareerbare verrichtingen. Als de beschikbaarheid c.q. continuïteit er niet is dan dient de wanpresteerder gekort te worden. En zal men geld dienen terug te betalen.

Mooie woorden

Alle mooie woorden ten spijt die de huisartspraktijk-ketenbouwers in de mond nemen over het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg, toch blijkt meermalen dat het grootschalig runnen van huisartspraktijken een weerbarstige zaak is. Men verkijkt zich, zoals eerder bij Quin en Co-Med en nu bij Centric Health, op het contracteren van voldoende huisarts-waarnemers, die voor langere tijd komen werken. En op het probleem van een verantwoordelijke leidinggevende.

Als het winstoogmerk iets met dubbele cijfers is, zal men geneigd zijn krappe bemensing aan te houden en laag willen te honoreren. Maar dat blijkt dus bij herhaling niet te werken.

Zoals de Engelsen het zo aardig zeggen: “If you pay peanuts, you get monkeys’

W.J. Jongejan, 25 april 2023

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay