Nieuwe toren van Babel: Oracle wil alle zorgdossiers natie-breed bijeen in de cloud

BabelOp 9 juni 2022 maakte de topman van het Amerikaanse software bedrijf Oracle, Larry Ellison bekend een nieuw zeer ambitieus initiatief bekend. Dat gebeurde in een videobijeenkomst met de titel: “The future of healthcare”. Enkele dagen na de overname van het zorgICT-bedrijf Cerner voor 28,5 miljard dollar presenteerde Oracle het plan om te komen tot een nationaal Health Management Information System. Daarbij wil Oracle zorgdossiers naast opslag bij de bron kopiëren naar een landelijk systeem met opslag in de cloud. Het gaat dus om een private onderneming die de ambitie heeft om een landelijke database van zorgdata in de cloud te gaan maken. De grote techbedrijven zetten graag een stip aan de horizon maar dit initiatief komt op mij als niet realistisch en uiterst ongewenst over. Het lijkt op het bouwen van een toren die tot in de hemel reikt, een nieuw soort toren van Babel.

Toren van Babel

De toren van Babel is een mythisch bouwwerk uit de Hebreeuwse Bijbel. Het verhaal in Genesis 11:1-9 over de toren van Babel is heel oud. In het verhaal in Genesis 11:1-9 werd er op aarde nog één taal gesproken en trokken na de zondvloed alle mensen “in oostelijke richting” en vestigden zich op de vlakte van Sinear. Daar bakten ze stenen en zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en we zullen niet over de hele aarde verspreid raken.’ In de bijbel staat dan dat God keek naar de stad en de toren die mensen aan het bouwen waren. Die veroorzaakte een spraakverwarring, zodat de mensen, die eerst één taal hadden, elkaar niet meer konden verstaan. De bouw van de stad en de toren werden gestaakt. God verspreidde vervolgens de mensen over de aarde.(info Wikipedia)

Vlucht vooruit

In de presentatie van het plan komt Oracle met ronkende verhalen over het beter gebruik van zorgdata en grote besparingen naast grote winstmogelijkheden voor Oracle. Zelfs de ex-premier van het Verenigd Koninkrijk, Tony Blair, treedt op. Een heuse roadmap stelde men op. Waar andere grote techbedrijven terugtrekkende bewegingen maken ten aanzien van het zoeken naar brede opslag van zorgdata met eigen systemen, zoekt Oracle het in een vlucht naar voren met het willen vormen van één “National Patient Electronic Health Record Database”.

Daar moet men dan ook bij bedenken dat Oracle vergeleken met de zo terugtrekkende techreuzen in vergelijking veel kleiner is. Bij de overname van Cerner door Oracle voor 28,5 miljard dollar plaatsten analisten dan ook kanttekeningen. Eén schreef zelfs over “Oracle makes biggest bet ever”. Daarbij moet men ook in ogenschouw nemen dat de laatste paar jaar in de V.S. Cerner klanten verloor aan zorg-ICT leverancier Epic.

Nu al spraakverwarring

Waar bij de toren van Na de start van de bouw spraakverwarring ontstond, heeft Oracle dat al vooraf. Het grote probleem bij het bijeenbrengen van zorgdossiers op grote schaal zit hem in het ontbreken van eenheid van taal en eenheid van techniek. Het is hetzelfde probleem dat in Nederland speelt. Het niet werken met uniforme normen voor de dataopslag vormt een groot probleem. Koppelingen kunnen zorgICT-bedrijven voor veel geld wel maken tussen van elkaar afwijkende systemen. Echter dat duurt lang en is zeer kostbaar. Het is namelijk ook HET verdienmodel van zorgICT-leveranciers. Het opheffen van die spraakverwarring door ontbreken van eenheid van taal en techniek is op voorhand een wanhoop.

Ook speelt het probleem dat bij kopiëren van zorgdossiers naar een centrale database dat je zulks zeer frequent moet doen. Immers, zorgdossiers worden continu aangevuld en kunnen na kopiëring al snel weer verse belangrijke data bevatten.

Onwenselijkheid

Een nationale zorgdossier-databank, gemaakt en volledig onder beheer van een private onderneming, acht ik uitermate onwenselijk. Het toestaan van een dergelijke monopolist zou niet dienen te geschieden. Nu al praat Oracle over het secundair gebruik van de geaccumuleerde data voor bijvoorbeeld het reageren op de COVID-19 pandemie en het voeren van regeringsbeleid op zorggebied met die data. Het vercommercialiseren van de opgeslagen zorgdata ligt bij een private ondernemer uiteraard meteen op de loer. Function-creep is dan ook een groot gevaar.

Voor de problemen van een regionale of landelijke database met repliceerde zorgdata in Nederland waarschuwde ik recent. Dat was naar aanleiding van een zinsnede in een kamerbrief van de minister van VWS waarin hij dat scenario overwoog te gaan bestuderen.

W.J. Jongejan, 15 juni 2022

Afbeelding van Gordon Johnson via Pixabay