Opnieuw uitstel voor aanleververplichting GGZ-data aan NZa

OpnieuwVeel onrust bestaat er bij cliënten en zorgverlener in de geestelijke gezondheidszorg(GGZ) over de verplichte aanlevering van de antwoorden op HONOS-vragenlijsten aan de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) zonder toestemming van de cliënt,. Die wil zeer gevoelige bijzondere persoonsgegevens verzamelen in het kader van een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ, het zogenaamde zorgprestatiemodel. Over dit onderwerp schreef ik op deze website al vele keren. Naar ik heden uit twee uiterst betrouwbare bronnen heden vernam gaat de NZa de aanleververplichting voor GGZ-zorgverleners nu met weer een half jaar en mogelijk een jaar uit te stellen. Dit na een eerste uitstel van de aanleververplichting door zorgverleners van drie maanden( tot 1 januari 2023) op 1 oktober 2022. Dit eerste uitstel kwam na het bericht dat de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) dat ze toch nader onderzoek zou doen na de adviesaanvraag van de NZa bij de AP over het zorgprestatiemodel.

Verschillende bronnen

Onafhankelijk van elkaar vernam ik dit weekend uit twee verschillende, uiterst betrouwbare bronnen, het uitstel. Eén bron noemde een termijn van een half jaar omdat de AP nog geen uitspraak heeft gedaan. We leven nu op 12 december 2022 en er is nog geen teken dat de AP binnen enkele weken met een oordeel over de beoogde handelswijze van de NZA zal komen. Het is niet te verwachten dat het oordeel van de AP positief voor de NZa zal zijn. Dat komt omdat de AP nader onderzoek aankondigde nadat ze aanvankelijk een soort laissez-faire gedachte had na oppervlakkige beoordeling van de adviesaanvrage van de NZa. Dat kwam omdat de AP zeer waarschijnlijk een zeer belangrijk detail van die adviesaanvrage over het hoofd zag. Een andere bron vermeldt uitstel van de aanleververplichting van een jaar tot 1 januari 2024 met dezelfde argumentatie.

Betekenis  

Het hernieuwde uitstel van de verplichte aanlevering van de HONOS-data betekent dat het de constructie die de NZa hiervoor de afgelopen vijf jaar optuigde in zeer zwaar weer gekomen is. De Tweede Kamer nam recent nog een motie aan die deze verzameldrift van de NZa bij het zorgprestatiemodel moet beteugelen. In de uitstelperiode zal men waarschijnlijk uit alle macht proberen tot een uitweg te geraken. Het is niet uitgesloten dat men zal proberen de basis voor het zorgprestatiemodel, het maken van berekeningen op basis van de aanlevering van de antwoorden op HONOS-vragenlijsten, intact zal proberen te houden. Dat gaat echter nog steeds volledig voorbij aan het feit dat HONOS-vragenlijsten door hun subjectiviteit drijfzand zijn om een heel financieel systeem op te bouwen. Dat schreef de Algemene  Rekenkamer trouwens al in 2017. Ik schreef toen het artikel “Algemene Rekenkamer maakt gehakt van ROM-data als basis voor zorgbekostiging.”

Spartelend

De NZa vertoont thans het beeld van een vis die spartelt op het droge. Ze is in afwachting van een waarschijnlijk scherp, negatief, oordeel van de AP over haar zorgprestatiemodel-plannen. De NZa heeft zich dit allemaal zelf op de hals gehaald. In de eerste plaats door een Engels idee over zorgbekostiging over te nemen terwijl het daar nooit ingevoerd is. Ten tweede door tijdens allerlei pilots toen duidelijk was dat het veld weinig tot geen animo had om mee te werken, de knoet hanteerde en dreigde met financiële straffen bij niet meewerken. In de derde plaats is het voor mij tamelijk duidelijk dat de NZa de AP probeerde te misleiden bij de adviesaanvrage.

Van twee keer uitstel kan alleen nog maar afstel komen. Dat toegeven zal de NZa nu nog niet doen.

W.J. Jongejan, 12 december 2022

Afbeelding van Alexa via Pixabay