Verzoek tot uitschrijven extra Algemene Ledenvergadering VvAA

verzoekVia de website Petities.nl is een petitie gestart waarin de Vereniging VVAA verzocht wordt een extra algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Statutair is het mogelijk als 1% van de leden daarom vraagt. Zie artikel 20 lid 4. Dat betekent een verzoek van minimaal 1300 leden. Het zal menigeen opgevallen zijn dat er rond de Vereniging Van Artsen Automobilisten(VVAA) de laatste twee weken nogal wat rumoer is. Dat heeft te maken met twee zaken. Het met loftuitingen opzijschuiven van de directeur van de Vereniging, Edwin Brugman naar de positie van speciaal adviseur van de VVAA-groep. Daarnaast speelt de kwestie dat de voorzitter van de vereniging, Gerlach Cerfontaine, gemeend heeft op persoonlijke titel een betaalde bezigheid op zich te nemen als gezant voor het ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Federatie van Nederlandse Universitair Medisch Centra. Dat in het kader van het VWS-programma (Ont)regelDeZorg. Beide zaken verontrusten een aantal leden omdat door deze ontwikkeling de niet-materiële steun van zorgverleners in het geding is.

Verontrusting

De laatste vijf jaar heeft de Vereniging VVAA met name door haar directeur Edwin Brugman een koers ingezet. Daarbij pikt hij op wat de grote zorgkoepels(KNMG/LHV/FMS/KNGF etc) lieten liggen. Maar al te vaak roerden die zich niet luid en duidelijk, ingepakt als men is door de het Ministerie van VWS. Zaken als de vrijheid van artsenkeuze, het medisch beroepsgeheim, de enorme regeldruk zijn door de Vereniging VVAA onder Edwin Brugman op voortreffelijke wijze geagendeerd en vorm gegeven in de media en in de politiek. Het doorschuiven van Brugman naar een functie als speciaal adviseur van de VVAA Groep kan niet anders uitgelegd worden dan als een poging om de genoemde  belangenbehartiging in te perken.

Onlosmakelijk verbonden

De functieverandering van Brugman kan in mijn ogen niet los gezien worden van een andere kwestie die speelt bij de Vereniging VVAA. Dat is het gezantschap voor VWS,NVZ en NFU door de voorzitter van de Vereniging Cerfontaine. Onder Brugman omarmde de Vereniging de beweging HetRoerMoetOm en startte schrapsessie in het kader van het VVAA initiatief (Ont)regelDeZorg. Nadat het ministerie van VWS dat programma min of meer overnam onder dezelfde naam werd Cerfontaine op persoonlijke titel gezant voor o.a. VWS, zelf regelgever. Als voorzitter heeft hij daardoor twee petten op die niet te combineren zijn.

Doel

Het doel van het bijeenroepen van een extra algemene ledenvergadering is om de voorgenomen positiewisseling van Brugman die per 1 december 2019 in zou gaan ter discussie te stellen. De daarmee samenhangende koerswijziging baart de verzoekers dan ook zorgen. Daarbij zijn de activiteiten en de positie van de voorzitter Cerfontaine ook in het geding.

Petitie

Hoewel het voornamelijk lijkt te gaan om personen is de petitie gestart met het oog op het continueren van de door de Vereniging VVAA ingeslagen weg om haar leden niet-materieel, in principiële kwesties,  te ondersteunen. Door het online ondertekenen van de petitie geeft u aan dat u niet wilt dat de koers van de afgelopen vijf jaar gewijzigd wordt.

Teken dus!!

W.J. Jongejan, 7 november 2019

Afbeelding van Clker-Free-Vector-Images via Pixabay , bewerkt door WJJ

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.