Beperkingen ZIS op SEH maakt weer andere systeem nodig

ZISOoit zei onze vaderlandse filosoof Johan Cruijff: “Je ziet het pas als je het door hebt.” Daar dacht ik aan toen ik op 24 februari 2022 een gastblog op het online magazine Zorgvisie zag, genaamd “Robot bespaart SEH-artsen 700 clicks per dag”.  Auteur één was afkomstig van het bedrijf Quoratio Groep en de ander van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis(CWZ) in Nijmegen. Het ging om het introduceren van een nieuw systeem op de Spoedeisende en Eerste Hulp(SEH) genaamd Robotic Proces Automation(RPA). In het artikel maakt men duidelijk dat de administratie rond een patiënt op de SEH zo arbeidsintensief is, dat het de workflow ernstig stoort. Blijkbaar spelen er twee zaken. Ten eerste dat de zorgadministratie blijkbaar zo ingewikkeld is gemaakt in Nederland dat dit sterk belemmerend werkt voor het primaire proces: zorg voor de patiënt. Ten tweede kan het ZiekenhuisInformatieSysteem(ZIS) het blijkbaar niet aan of is aanpassen ervan te duur.

HiX Chipsoft

In het CWZ maakt men gebruik van het ZIS HiX van Chipsoft. Dit Nederlandse bedrijf zorgde in 2016 voor de overstap naar hun product.  Het is een ziekenhuis-breed automatiseringssysteem. Veel Nederlandse ziekenhuizen maken er gebruik van. Normaliter moet je er van uit gaan dat een ZIS als Chipsoft maatwerk voor onderscheiden afdelingen kan en moet leveren. Niet alle afdelingen kennen dezelfde werkprocessen en workflow. In het artikel van 24 februari 2022 geeft de auteurs aan dat het invullen van het elektronisch patiëntendossier foutgevoelig en tijdsintensief is, maar van groot belang voor een zorginstelling. Alleen met een foutloos ingevuld zorgtraject kan deze uiteindelijk declareren bij de zorgverzekeraar. Het aantal handelingen per consult is echter groot. Daarom heeft men een nieuw systeem laten maken door een ander bedrijf dan Chipsoft, namelijk door Quoratio Groep.

Robot=geen robot

Men praat over een robot maar het gaat feitelijk helemaal niet over apparaat dat naast digitaal werk ook fysieke taken kan uitvoeren. Het is een script dat functioneert als een ‘gewone’ medewerker; met een eigen werkplek in een Windows-omgeving met apps en de juiste rechten.

Het systeem werkt als volgt:

“Deze robot komt direct in actie bij het eerste registratiemoment, wanneer de patiënt wordt aangemeld. Daarna volgt de triage en het onderzoek door de arts waarna die een verslag schrijft met het probleem en een diagnose. De robot zorgt met die input voor een koppeling tussen de diagnose en de verrichting. Ook de declaratie van de diagnosebehandelcombinatie(DBC) gebeurt dankzij de robot zonder tussenkomst van de arts.”

Beperking Chipsoft of te duur?

Waar men o.a. tegenaan liep was dat op de SEH zeer veel muisklikken nodig waren om zaken vast te leggen. In het artikel schrijft men dat de nieuwe RPA-toepassing vijfduizend muisklikken per week omzeilt en dat het de artsen per patiënt een kwartier tijdwinst oplevert. Dat laatste klinkt me erg optimistisch in de oren.

Zoals ik al eerder schreef is een goed ZIS aan te passen aan de workflow op verschillende afdelingen en kan het declarabele handelingen registreren. Vreemd is het om te constateren dat een betere workflow niet al in eerste instantie te realiseren bleek met Chipsoft. Daarbij rijst dan meteen de vraag of het misschien wel kon, maar dat er aan het realiseren van een betere workflow een te fors prijskaartje hangt. De makers van de twee grote ZIS-sen Chipsoft en Epic hebben de naam een systeem te verkopen waarbij aan alle aanpassingen een zeer pregnant prijskaartje hangt.

Zorgsysteem te ingewikkeld

Los van de vraag of aanpassingen in Chipsoft te duur waren of gewoonweg niet uitvoerbaar bleken, speelt natuurlijk het punt dat de administratie rond het primaire proces, het behandelen van de patiënt, veel te ingewikkeld is. Allerlei eisen van de overheid, lees het ministerie van VWS, en zorgverzekeraars maken dat voor alles en nog wat een verantwoordingsplicht bestaat met het registreren van data. Data die men dan ook weer moet opsturen naar allerlei gremia die daar weer iets van vinden. Het gevolg is dat men op de werkvloer allerlei kunstgrepen moet uithalen om het primaire proces doorgang te doen vinden.

Achter een simpele blijde boodschap(juichtaal en mooipraat) van Quoratio en het CWZ zit meer narigheid verborgen dan je op het eerste gezicht zou zeggen.

Je ziet het dus pas als je het door hebt.

W.J. Jongejan, 3 maart 2022

Afbeelding van KoalaParkLaundromat via Pixabay