Wanhoopsoffensief ZN richting TK om centrale voorzieningen zorgdata-verkeer door te drukken

wanhoopsoffensiefIn een brief, gedateerd 1 maart 2022 richt Zorgverzekeraars Nederland(ZN) zich tot de vaste Tweede Kamer commissie voor VWS i.vm. de behandeling van de Wegiz. Deze afkorting staat voor Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Daarmee wil het ministerie van VWS deze vorm van gegevensuitwisseling stap voor stap gaan verplichten. Over de Wegiz schreef ik meermalen op deze website(A ,B ,C ,D, E, F, G, H , I, J ). De brief bevat een viertal aandachtspunten. De eerste daarvan betreft de dringende vraag van ZN om een afwegingskader voor “generiek voorzieningen” naar voren te halen in de plannen die in de wet besloten liggen. Met die “generieke voorzieningen” doelt ZN op het willen realiseren van centrale databases voor een online toestemmingsvoorziening(OTV), genaamd Mitz en voor een zorgadresboek(Zorg-AB). Hoewel decentrale voorzieningen in de zorgcommunicatie mogelijk en voorhanden zijn, blijft ZN naast het centralistische Landelijk SchakelPunt(LSP) centrale oplossingen pushen.

Doorn in het oog

Het is ZN een doorn in het oog dat het realiseren van “generieke”,(lees: centralistische) voorzieningen niet in de Wegiz beschreven staat. De reden om generieke voorzieningen als Mitz als OTV en Zorg-AB te willen is dat ze een verlengstuk moeten vormen van het LSP. Maar met dat LSP, waaraan sinds 2008 eerst VWS en later ZN ruim een half miljard euro besteedden, vlot het allemaal niet zoals VWS en ZN ooit dachten. Toch blijft men proberen het gebruik ervan te pushen door er centralistische “oplossingen” aan vast te breien. De Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ), die verantwoordelijk is voor het LSP, heeft allerlei voorbereidende werkzaamheden voor Mitz en Zorg-AB gedaan. Men heeft binnen het Informatieberaad ook al de geesten rijp proberen te maken voor deze aan het LSP vast te maken voorzieningen. ZN, dat voor 100 % VZVZ financiert, vreest nu het momentum in de besluitvorming kwijt te raken.

Kwetsbare en dure voorzieningen

Met het opzetten van twee centralistische voorzieningen als Mitz en het Zorg-AB, creëert men een toenemende centrale kwetsbaarheid. Men introduceert daarmee weer een single-point-of-attack en een single-point-of failure. En nodig is het niet omdat zowel het regelen van toestemming voor inzage van medische data als de vraag wie waar werkt en hoe die digitaal te benaderen is decentraal, bij de bron, te regelen is. Naast het opzetten van centrale voorzieningen als Mitz en Zorg-AB creëert men ook voor zeer lange tijd een jaarlijks terugkerende massieve kostenpost. Beide voorzieningen vergen namelijk jaarlijks grote inspanningen en veel geld om de daarin vastgelegde data up-to-date te houden.

Geen “generieke voorzieningen” nodig

Voor het decentraal regelen van de elektronische communicatie van zorgdata zijn reële alternatieven voorhanden. Dat is zowel bij de internetconsultatie bij het wetsontwerp Wegiz als bij de behandeling van Mitz- en ZORG-AB-voorstellen in het Informatieberaad zorg ingebracht door o.a. de stichting NUTS en Whitebox Systems. Bij de samenvatting van beide consultaties zag je meteen al de sturing vanuit VWS om dergelijke inbreng te marginaliseren en te minimaliseren. In de samenvatting kwamen die geluiden niet of nauwelijks voor.

Het is te hopen dat de Tweede en Eerste kamer ten aanzien van de “generieke voorzieningen” door hebben dat je een dergelijke voorzieningen gewoon niet moet willen hebben. Ik zie de poging van ZN als een wanhoopsoffensief om van het LSP nog iets te willen maken.

W.J. Jongejan, 4 maart 2022

Afbeelding van www_slon_pics via Pixabay