Internetapotheek-plan VGZ de facto deal met Duitse mega-internet-apotheek

VGZBij het spitten in plannen van zorgverzekeraar VGZ om per 1 januari 2022 verzekerden medicijnen te laten afnemen van internetapotheken rol je eigenlijk van de ene verbazing in de andere. Op 9 december 2021 schreef ik het artikel “Zorgverzekeraar VGZ plaatst nucleaire bom onder lokale apotheken”.  In de berichtgeving van VGZ van 2 december 2021 staat dat ze patiënten de mogelijkheid willen bieden hun medicijnen af te halen bij twee internetapotheken. VGZ vermeldt dan de Nationale Apotheek en de MedApp-apotheek. Ik liet in mijn eerdere artikel zien welk woud aan B.V.’s er onder beide organisaties schuil gaat en wat de grote nadelen zijn van een dergelijke medicijnaflevering. Verdere research mijnerzijds laat zien dat achter de MedApp-apotheek een veel grotere partij schuil gaat. Dat is de Duitse mega-internetapotheek Shop Apotheke die zaken doet in zeven Europese landen. De MedApp-organisatie is namelijk in de lente van 2021 overgenomen door Shop Apotheke.      

Overname MedApp

MedApp ontstond als een startup bij de Technische Universiteit Eindhoven. Initiatiefnemers waren de apotheker W.P.M (Pit) Janssen en Edwin Hermkens, afgestudeerd aan de TU in de Computer Science and engineering. Zij wilden “medicijngebruikers de kwaliteit van hun leven helpen verbeteren.” . Het kwam neer op een app voor medicijngebruik met een medicijnwekker(wanner je weer pillen moet innemen). De facto gaat het echter ook om het opzetten van een internetapotheek. De startup haalde kapitaal op om hun zaken te verwezenlijken. Corona gooide echter roet in het eten. In 2020 blijkt dat men een beroep moet doen op de toekenning van een bijdrage uit de Corona-OverbruggingsKrediet-pot  van de overheid. Een tweede ronde met kapitaal uit die pot bleek niet mogelijk. Het wordt dan zwaar weer.  Zo volgt in april 2021 berichtgeving in De Limburger en Businesswire dat MedApp is overgenomen door Shop Apotheke.

Wirwar van apotheken

Zoals ik in mijn eerdere artikel over dit onderwerp schreef zijn er veel B.V.’s ook hier weer aan elkaar gelieerd. Zo staat Shop Apotheke officieel bij het ministerie van VWS geregistreerd als apotheek-organisatie die UR(uitsluitend op Recept)-medicatie mag afleveren. Op het terrein van Shop Apotheke in Venlo blijkt zich ook een Europa Apotheek te bevinden. Dat is de apotheek die Shop Apotheke in 2017 overnam  Een belangrijk motief voor Shop Apotheke om zijn stadsgenoot te kopen lag in het feit dat Europa Apotheek ook medicijnen op recept via internet mocht en mag verkopen in Nederland. Los daarvan bevindt zich op hetzelfde bedrijventerrein, maar dan binnen de grens van de gemeente Sevenum, op 100 meter het magazijn en kantoor van Farmaline. Dat afficheert zich als “de online apotheek van apotheek Shop Apotheke”. Je ziet dat in de wereld van het grote geld de constructies niet allemaal even helder zijn.

Weerwoord VGZ

Het voorgaande maakt duidelijk dat VGZ niet met kleine partijen in de farmaceutische zorg actief is, maar dat achter kleinere partijen weer grotere opdoemen. Op de onrust in het veld heeft VGZ op haar website rond 10 december 2021 gereageerd. VGZ zegt dat ze ingaat op de wens van verzekerden hun medicatie online te bestellen en vervolgt :

We zijn ons ervan bewust dat deze service leidt tot een verandering in het farmaceutische zorglandschap. Samen met de verschillende beroepsgroepen willen we deze verandering vormgeven, met het patiëntperspectief voorop en rekening houdend met de belangen van de verschillende beroepsgroepen die rondom de patiënt georganiseerd zijn.”

VGZ stelt dat ze eisen heeft gesteld aan de bereikbaarheid van de online leveranciers en de zorgverleners. Ze krijgen 24 uur om te reageren op een vraag van een huisarts en 4 uur op een spoedvraag van een huisarts. Een lokale apotheek doet dat sneller.

Aantasting   

Dat er mogelijk sprake is van aantasting van het bestaande farmacotherapeutische overleggen(FTO’s) tussen regionale/lokale apothekers en huisartsen lijkt VGZ te beseffen. Johan van Zeelst, Manager Zorginkoop zegt”

 “De online aanbieders zijn bovendien verplicht om te handelen in lijn met regionale samenwerkingsafspraken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de online medicijnservice het succes van regionale samenwerkingen tegenwerkt.

Een groot probleem daarbij is niet zozeer het tegenwerken, maar vooral het punt dat online-apotheken niet deelnemen aan een lokaal/regionaal FTO. Daardoor legt VGZ een bom onder bestaande goed lopende FTO’s. De positie en de bekostiging van lokale apotheken tast VGZ met haar plannen ook aan. VGZ zegt dat te zullen monitoren. Dat moet dan inzicht geven in eventuele effecten op de huidige bekostiging van openbare apotheken en richting geven aan toekomstige contractonderhandelingen.

Rechter-achter broekzak

Alle mooie woorden van het de klant ter wille willen zijn en het voornemen van het nauwgezet monitoren ten spijt komt het plan van VGZ neer op het overhoop halen van de fijnmazige en goed lopende medicatievoorziening in Nederland. De enige conclusie die je kunt trekken bij het inschakelen van bovengenoemde partijen is dat men rücksichtslos met een ordinaire bezuinigingsoperatie denkt bezig te zijn. Men probeert de hand op de knip in de rechter-achter broekzak te houden.

Dit plan kan nog wel eens totaal anders uitpakken dan VGZ denkt. Het kan namelijk mogelijk aan de ene kant wat bezuinigen. Men zal echter extra uitgaven moeten doen om toch maatwerk op lokaal niveau in stand te houden. Zoals bij spoedlevering van medicatie/hulpmiddelen  die geen vier uur aflevertijd kan hebben.

Penny wise, pound foolish dus.

W.J. Jongejan, 20 december 2021

Afbeelding van Jukka Niittymaa via Pixabay