NZa houdt bij waarschuwing zorgverzekeraar Zilveren Kruis uit de wind

waarschuwingDe Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) laat weer eens een staaltje van selectief publiceren zien waarbij ze een zorgverzekeraar ondanks een corrigerende tik op de vingers in de luwte laat. Recent gaf de NZa namelijk zorgverzekeraar Zilveren Kruis(ZK) een waarschuwing vanwege een overtreding van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zorgverzekeringswet, maar weigerde dat oordeel te actief te publiceren. Het betrof het niet tijdig te antwoorden op vragen en opmerkingen van een viertal huisartsen naar aanleiding van een door ZK gedaan contractaanbod. ZKs besloot namelijk om ingaand per 2022 de bestaande financieringsregeling van de praktijkondersteuners somatiek(POH-S) bij huisartsen ingrijpend te wijzigen. Huisartsen wilden in gesprek met ZK, maar die reageerde niet tijdig op hun verzoeken, ondanks veel rumoer in de media over ZK’s besluit. Volgens voornoemde Regeling had ZK wel degelijk tijdig in gesprek moeten gaan. Daarop dienden vier huisartsen, ondersteund door de Stichting De Bevlogen Huisartsen een handhavingsverzoek in bij de NZa.

2x gênante vertoning

Het besluit van ZK zorgde er in eerste instantie voor dat de huisartsen richting de kantonrechter stapten voor een kortgeding om het voornemen van ZK te stoppen. Dat geding zou op 3 februari 2022 dienen, maar kort daarvoor trok ZK haar voornemen om POH-S financiering te wijzigen in. Een groot aantal huisartsen uit Friesland die geconfronteerd werden met een plotse negatieve wijziging voor de financiering van de POH-Ouderen stapten ook naar de kantonrechter. Daags voor de zitting trok ZK haar voornemen in.

Artikel 5

Zoals gezegd diende vier huisartsen, ondersteund door de Stichting De Bevlogen Huisartsen, een handhavingsverzoek in bij de NZa. Daarbij was het argument dat ZK artikel 5 van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw had vertreden.

Artikel 5 Voldoende beschikbaarheid, duidelijke reactie

  1. De zorgverzekeraar is vanaf het moment van bekendmaking van het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop tot het moment van het sluiten van het contract voldoende beschikbaar voor vragen en opmerkingen van zorgaanbieders.
  2. De zorgaanbieder is vanaf het moment van bekendmaking van het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop tot het moment van het sluiten van het contract voldoende beschikbaar voor vragen en opmerkingen van zorgverzekeraars.
  3. Zowel de zorgverzekeraar als de zorgaanbieder geeft tijdig een duidelijke reactie op vragen en opmerkingen van de andere partij.

Oordeel NZa

De NZa oordeelde over het handhavingsverzoek dat ZK in overtreding was t.a.v. de huisartsen door zich niet te houden aan artikel 5. Gezien de feiten en omstandigheden van dit geval, besloot de NZa om Zilveren Kruis een waarschuwing te geven. Deze waarschuwing houdt in dat als Zilveren Kruis binnen twee jaar bij zorginkoop de transparantievoorschriften van artikel 5 van de Regeling opnieuw overtreedt, de NZa daartegen in beginsel zal optreden met formele maatregelen, zoals een aanwijzing of bestuurlijke boete. Deze maatregel is gericht op een betere naleving van de Regeling door Zilveren Kruis in de toekomst.

Uit de wind houden

Tot grote verbazing van de huisartsen die de procedure aanspanden bij de NZa publiceert deze de uitspraak niet actief op de website van de NZa. Ook niet toen ze er expliciet om vroegen. Alleen als je weet waar het oordeel opgeslagen is, kan je die vinden. Hij staat hier: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_717330_22/1/

Het aparte is dat de NZa in een ander geval van overtreding van de Regeling transparantie zorginkoopproces wel dit oordeel op haar website actief publiceerde. Het betrof de overtreding van artikel 4 van de Regeling door zorgverzekeraar Eucare.

De NZa schuwt niet om huisartsen openbaar op de vingers te tikken, zoals in 2012 toen huisartsen weigerden patiënten naar een bepaalde internetapotheek te sturen.

Het ziet er dus naar uit dat de NZa nogal selectief openbaar publiceert. Zo blijkt dus dat toezichthouder een grote zorgverzekeraar als Zilveren Kruis bewust uit de wind houdt.

W.J. Jongejan, 21 juli 2022

Afbeelding van Peter H via Pixabay