Onfatsoenlijk ZN moffelt kritiek op online-toestemmings-voorziening weg

onfatsoenlijkOp 21 september, 5 en 8 oktober 2020 besteedde ik in enkele artikelen aandacht aan de pogingen van Zorgverzekeraars Nederland(ZN) om met VZVZ een online-toestemmingsvoorziening(OTV) op te zetten. Voor de duidelijkheid: VZVZ staat voor de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie en is verantwoordelijk voor en beheerder van het Landelijk Schakelpunt(LSP). Onder de naam MITZ probeert Zorgverzekeraars Nederland een OTV te doen opzetten. Een centrale database om toestemmingen vast te leggen teneinde medische gegevens opvraagbaar te maken bij elektronische raadpleging. Mitz als OTV zou een oplossing moeten bieden voor het anderszins niet uitvoerbaar geachte idee van de gespecificeerde toestemming. Dat is de gedachte om een burger vooraf te laten aangeven welke categorieën zorgverleners wel of niet toestemming te voren krijgen om zo nodig zorgdata op te vragen. Het Informatieberaad zette een open consulatie op, waarvan de inzendingen thans online te vinden zijn. ZN moffelt de kritiek weg.

Publiek-privaat 1-2-tje

Bij de open consultatieronde door het Informatieberaad moet u bedenken dat dit orgaan een door het ministerie van VWS opgerichte en gestuurde organisatie is om de elektronische zorgcommunicatie vorm te geven en te stroomlijnen. Het initiatief van ZN met VZVZ samen kan niet anders gezien worden dan een door VWS gesanctioneerde poging om met omzeiling van het parlement te komen tot weer een centraal gesitueerde datasilo, nu met toestemmingen. Dat alles opererend met een private organisatie terwijl iets is wat alle Nederlanders in principe aangaat.

Kennisgeving

Zoals gezegd heeft het Informatieberaad de inzendingen van organisaties, instituties en privépersonen netjes op één van haar webpagina’s gepubliceerd. Afgelopen week kreeg ik van beleidsadviseur Peter Jansen van ZN een email waarin bedankt werd voor de reactie op de openconsultatie van Mitz als bouwsteen. Hij beschreef dat meer dan dertig organisaties / partijen de moeite hadden genomen om hun opmerkingen en /of ondersteuning met ZN te delen. Hij zegt een aantal opmerkingen en of suggesties mee te willen nemen. Een zestal stukken stuurt hij dan mee( A, B, C, D, E, F). Eén daarvan is de oplegnotitie met ontvangen bijdragen(stuk C ). Deze notitie is krap 2 A4-tjes groot en gaat niet in op datgene wat kritische reageerders inbrachten.

Enige opmerking  

Het enige wat men daar over critici schrijft:

“Ten aanzien van de afwijzende opmerkingen van Privacy First, Vrijbit en soortgelijke organisaties/ individuele reacties: Zoals afgesproken in de juni vergadering van het IB gaan we samen met het Whitebox-initiatief in twee pilotregio’s bekijken of, en hoe, de verschillende vormen van toestemmingen (push en pull-autorisatie) kunnen worden samengebracht. Hierbij willen we wel de kanttekening maken dat de hieraan te besteden tijd, capaciteit en gemeenschapsgeld wel in verhouding dient te staan tot de groep die hier expliciet om vraagt. “ 

Ik zie dan ook mijn eigen bijdrage aan de openconsultatie niet terug.

Gotspe

De opmerking over tijd, capaciteit en gemeenschapsgeld is een gotspe. Ten aanzien van datgene waar VZVZ voor staat is al ruim een half miljard euro aan gemeenschapsgeld besteed. Voor het grootste deel was dat afkomstig van VWS bij het tot stand brengen van het LSP in de publiek fase tot 2011. Ruim 200 miljoen euro is afkomstig van ZN dat sinds 2012 het LSP en VZVZ volledig financiert. Daarbij moet niet vergeten worden dat VWS het LSP eind 2011 om niet aan VZVZ overdroeg. Het nu roepen dat ze geen tijd, capaciteit en gemeenschapsgeld willen vergooien aan het uitwerken van standpunten van critici komt erg zot over.

Powerplay

Het is er ZN alles aan gelegen om critici de mond te snoeren en geen tegengas te krijgen. Op 4 november 2020 schreef ik ook over het blokkeren door ZN op twitter van critici, zoals ook ik . Daarbij gaat het niet om mensen die schelden, beledigen of iets dergelijks, maar om mensen die consistente kritiek leveren op standpunten en beleid van ZN. Het niet verwoorden van de inhoud van kritiek op een zeer vergaand voorstel van ZN om een centrale toestemmingen-database op te zetten acht ik bijzonder onfatsoenlijk.

W.J. Jongejan, 27 november 2020

Afbeelding van Alexas_Fotos via Pixabay

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.