Serieuze poging om toegang tot abortus-websites te blokkeren

abortusTegenstanders van abortus blijken heel ver te willen gaan om andersdenkenden te bestrijden. Zo blijkt in Texas de republikein Steve Toth, lid van het Texaanse Huis van Afgevaardigden, daar een wetsvoorstel ingediend te hebben om het via het internet kennis nemen van abortus-mogelijkheden te blokkeren. Ik zag dit op de website van The Register op 4 maart 2023. Toth wil Internet Service Providers(ISP’s) in Texas bij wet verplichten “elke redelijke en technologisch haalbare inspanning te leveren om internettoegang te blokkeren tot informatie of materiaal dat bedoeld is om te helpen bij/het mogelijk maken van abortus (of gebruik van een abortusopwekkend middel).“ De blokkade is maar één onderdeel van dat wetsvoorstel. Roth wil ook het financieel steunen van een abortus of het nemen van abortuspillen strafbaar stellen, ook al vinden die daden in andere staten van de V.S. plaats waar abortus niet strafbaar is. Het is een zeer dubieus wetsvoorstel.

Wat staat er?

In het wetsvoorstel staat het volgende:

“Elke internetprovider die in deze staat internetdiensten levert, zal elke redelijke en technologisch haalbare inspanning leveren om internettoegang te blokkeren tot informatie of materiaal dat bedoeld is om pogingen om een electieve abortus of een abortusopwekkend medicijn te verkrijgen te ondersteunen of te vergemakkelijken”

Het wetsvoorstel is niet gericht op vrouwen die abortus ondergaan. Het gaat over de verspreiding van informatie over abortus of het verkrijgen van abortus-opwekkende medicatie. Het wetsvoorstel zou een privaatrechtelijk vorderingsrecht creëren waarmee individuen mensen of organisaties kunnen aanklagen die de voorgestelde wet overtreden. Het houdt in dat Texanen elke interactieve computerdienst kunnen aanklagen die “informatie of materiaal levert dat helpt of vergemakkelijkt bij het verkrijgen van electieve abortussen of abortusopwekkende medicijnen”.

First amendment

Texas is een zeer conservatieve staat van de V.S. Al eerder kwam daar wetgeving tot stand dat het uitvoeren en doen uitvoeren van abortus strafbaar stelde. Met het wetsvoorstel van Steve Toth gaat men nog een stuk verder. Daartoe waarschijnlijk aangemoedigd door de uitspraak van het hooggerechtshof medio 2022.

Dat schoof toen de federaal abortus mogelijk makende uitspraak in de zaak Roe v. Wade aan de kant.  Het de ISP’s bij wet willen verplichten de internettoegang van burgers tot abortus-websites te blokkeren gaat wel heel erg ver. Het gaat in tegen het first amendment op de grondwet van de VS. Dat luidt:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

Loophole

In een democratische samenleving is de vrijheid van spreken en schrijven een groot goed. Voor wat betreft het internet is het principe van netneutraliteit ook een groot goed. Dat houdt in dat ISP’s vrij en open toegang moeten bieden tot het internet. Ze mogen de toegang niet blokkeren of onnodig beperken. Ook niet een ander internettarief berekenen voor het gebruik van bepaalde internetdiensten. In de V.S. is de netneutraliteit in 2017 onder de Trump-administratie al enigszins beperkt door een uitspraak van de Federal Communications Commission. Die uitspraak zorgde voor speelruimte in het geval van wetgeving op het niveau van afzonderlijke staten binnen de V.S.  De Biden-administratie heeft de FCC verzocht die maatregel terug te draaien. De FCC-uitspraak uit 2017 vormt een “loophole” voor bijv. de staat Texas om de ISP’s beperkingen op te kunnen leggen.

Griezelige ontwikkeling

Als het wetsvoorstel in Texas aangenomen wordt, vormt dat een griezelige ontwikkeling. Als ISP’s zo gedwongen kunnen worden door hen gehoste websites te blokkeren of eventueel offline te halen opent dat een deur naar verder gaande blokkering op andere terreinen. De vrijheid van meningsuiting kan dan sluipend van alle kanten aangetast worden.

Nog even dit

Een heel apart onderdeel van het wetsvoorstel is overigens Steve Toth’s definitie van een vrouw. Er staat:

“Vrouw” betekent een persoon wier biologische geslacht vrouwelijk is, inclusief een persoon met XX chromosomen en een persoon met een baarmoeder, ongeacht de genderidentiteit die de persoon probeert te beweren of te claimen.”

Zulks blijkbaar om verwarring over de persoon die ongewenst zwanger is en hulp zoekt te willen voorkomen. Het is maar dat u weet wat in dat kader een zwangere vrouw is.

W.J. Jongejan, 7 maart 2023

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay