Proliferatie onjuiste informatie via LSP in huisartsinformatiesystemen

onjuisteAfgelopen week ontspon zich op Twitter na een melding uit een huisartspraktijk een zeer interessante discussie. Het ging over onterecht toegekende contra-indicaties en allergieën die bij het inladen van de elektronische post via het Landelijk SchakelPunt(LSP) in huisartsinformatiesystemen(HIS-sen) terecht komen. Daarbij bleek ook dat niet elke HIS de mogelijkheid heeft om een zo binnengehaalde onterechte contra-indicatie of allergie direct uit te zetten. Als de onterechte waarschuwing (al dan niet tijdelijk) uitgezet was, kon bij opnieuw binnenhalen van elektronische receptberichten via het LSP de huisarts de foutieve melding opnieuw inladen. Waarbij uiteindelijk een lastige oplossing volgt. Dat houdt in dat de huisarts degene die de data onterecht heeft ingevoerd buiten het LSP om moet benaderen en vragen de gewraakte data in zijn/haar systeem te veranderen. Uit de discussie bleek dat het in diverse HIS-sen moeilijk, zo niet onmogelijk is, om een via het LSP binnengekregen onjuiste melding uit te zetten.

Contra-indicaties

Een contra-indicatie is in de medische wereld een aandoeningen of kenmerk van een patiënt waarbij bepaalde geneesmiddelen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden toegepast mogen worden. Dat kan bijvoorbeeld een nierfunctiestoornis zijn. Dan dient men met het voorschrijven van een medicijn dat het lichaam hoofdzakelijk via de nier uitscheidt rekening te houden. Het komt nogal eens voor dat in apotheeksystemen iemand ten onrechte een contra-indicatie invoert. Een berucht voorbeeld is de levering van een beclomethazon-neusspray aan iemand met een neusallergie. Dit middel heeft ook een uitgebreid toepassingsgebied bij astma en COPD. Het apotheeksysteem waarschuwt dat er bij gebruik van die stof het verstandig is te noteren dat er mogelijk sprake is van astma of COPD. Dit is dan afgeleide contra-indicatie. Als de medewerker dit advies, alleen gebaseerd op de stofnaam, accepteert krijgt de patiënt de contra-indicatie astma/COPD bij zijn naam staan terwijl er slechts sprake is van een neusallergie.

Allergieën

Echte allergieën voor medicijnen bestaan. Vaak meldt de patiënt een bijwerking die geen allergie is maar door een medewerker van een apotheek of huisarts genoteerd wordt als allergie. Meer dan eens komt dat omdat de systemen niet altijd het noteren van subtiele klachten over medicatie die geen echte allergie betreffen kunnen faciliteren. Buikpijn krijgen van een antibioticum is een reële klacht, maar geen allergie. In geval van een levensbedreigende infectie kan de arts het middel toch wel voorschrijven en de apotheek het afleveren.

Inherent aan het LSP

Het probleem dat ik in de eerste alinea aankaartte is het gevolg van de systematiek van het LSP. Het is namelijk een opvraagsysteem. Als de huisarts gebruik maakt van de receptfaciliteit van het LSP dan gaat de centrale LSP-computer alle systemen langs waar de patiënt in geregistreerd staat. Heeft het AMC ooit een contra indicatie of intolerantie ingebracht dan wordt die steeds weer opnieuw opgevraagd. Je kunt in het eigen huisartssysteem een onterechte contra-indicatie misschien wel (al dan niet tijdelijk) uitzetten. Echter bij elke volgende bevraging van het LSP bij een receptactie kan men die contra-indicatie zo weer importeren. Tenzij de huisarts extra actie onderneemt en de zorgverlener die de foutieve notitie maakte benadert met de vraag de zaak te corrigeren.

Voorkomen  

Het binnenhalen van elektronische medische berichten kan een grote verlichting voor de huisarts en apotheek zijn. Bovenstaande ongein maakt het echter noodzakelijk om niet klakkeloos alles wat binnenkomt klakkeloos te accepteren. Dat bespaart veel ellende. Zowel van huisarts- als apotheekzijde las ik het advies om het automatisch opslaan van contra-indicaties en allergieën niet automatisch te doen plaatsvinden, maar dit per patiënt handmatig te beoordelen. Een bestuurder van de apothekersvereniging KNMP schreef op Twitter dat het haar ervaring was dat als eenmaal een contra-indicatie was binnen gehaald het dan alleen via de bron-invoerder te verwijderen was. Ze beschouwt het als een grote landelijke bug van het LSP.

Is weg ooit weg?

Het probleem wat hier speelt is eigenlijk inherent aan gekoppelde systemen waartussen data-uitwisseling plaatsvindt op persoonsniveau. Haal je in systeem A (en zelfs in systeem B) iets weg dan kan de ooit in systeem C gekopieerde informatie bij bevraging door A of B die systemen weer vervuilen. Berucht is in dit geval de casus Ron Kowsolea, die jarenlang het slachtoffer was van identiteitsfraude. Bij hem schoonde men herhaaldelijk systemen op die hem ten onrechte als crimineel beschreven en werd via andere, gekoppelde systemen, de correcte informatie weer overschreven met de foutieve informatie die daar nog op stond.

ICT-architectuur is niet ethisch neutraal

Zeer interessant is het om nog eens een artikel te herlezen dat in 2018 op iBestuur Online verscheen met de titel ‘ICT-architectuur is niet ethisch neutraal’. De schrijfster Anke van Gorp betoogde daarin  dat bij het ontwerpen en inrichten van ICT-architectuur beslissingen worden genomen die als vanzelfsprekend worden gezien, maar die wel degelijk een keuze inhouden en ethisch relevant zijn. In de literatuur over ethiek en techniek wordt al sinds verschillende decennia beargumenteerd waarom het ontwerp van technologie en producten niet neutraal is. Dit geldt voor het ontwerp van ICT-systemen en ook voor ICT-architectuur. Zie onder meer Friedman, Kahn en Borman (2008), Nissenbaum (2005) en Lessig (1999).

Gevaar van interoperabiliteit

Systemen die interoperabel ontworpen worden, laten koppeling van systemen toe. Dit kan handig zijn, maar het moet een zeer bewuste keuze zijn. Want het kan, volgens van Gorp, op gespannen voet staan met waarden als privacy en rechtvaardigheid. Het gevaar van interoperabiliteit bij medische systemen is zoals u hierboven hebt kunnen lezen, daarenboven gelegen in het belemmeren van correct medisch handelen door in een systeem geïmporteerde onterechte informatie.

W.J. Jongejan, 30 augustus 2022

Afbeelding van Mohamed Hassan via Pixabay

  • Friedman B., Kahn en Borman (2008) Value Sensitive design and Information Systems in Himma E. en Tavani H. T. (red) The Handbook of Information and Computer Ethics Edited John Wiley &Sons
  • Nissenbaum H. (2005) Values in Technical Design, Encyclopedia of Science, Technology and Ethics, New York: Macmillan, 2005, lxvi-lxx.
  • Lessig L. (1999) Code and other laws of cyberspace, New York, Basicbooks