Centric Health trapt in zelfde val als Quin-dokters

CentricOp 21 januari 2023 meldde het online zorg-magazine Skipr dat de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd(IGJ) een onderzoek instelt naar de huisartspraktijk-keten Centric Health. Zulks onder andere na berichtgeving in de Telegraaf(A ,B ) over wantoestanden in overgenomen praktijken door een tekort aan daar werkende huisartsen. Centric Health koopt al een jaar of twee huisartspraktijken op. Er blijkt een fors tekort te bestaan aan invallende/waarnemende huisartsen in de overgenomen praktijken. De medisch directeur van dat bedrijf, een oud-huisarts uit Maarssenbroek, liet aan de Telegraaf weten dat ze alles op alles gezet hebben en zetten om invallers te vinden. Met wat gladde PR-taal laat men weten dat het tekort maar tijdelijk is. Het aardige is dat het tekort aan invallende/waarnemende huisartsen ook precies datgene was dat Quin-dokters, een andere huisartspraktijk-keten-bouwer, in 2021 grotelijks parten speelde. Quin-dokters moest toen om die reden vijf praktijken in Amsterdam sluiten.        

Vergelijkbaar

Net als bij de Quin-praktijken in Amsterdam ontstaan bij door Centric Health en branchegenoot Co-Med in overgenomen praktijken lange wachttijden voor een bezoek aan de huisarts door een tekort aan invallers/waarnemers in die praktijken. Over de Quin schreef ik op deze website meerdere malen( ABC, DEFGH ).

Bij overname van een praktijk waarbij de praktijkhouder stopt, heeft men vervangende huisartsen nodig. Dat kunnen huisartsen in langer durend dienstverband zijn, maar eerder waarnemers/invallers omdat die goedkoper zijn voor de overnemende partij. Doordat die tegenwoordig vaak twee tot drie dagen per week willen werken heb je sowieso al twee vervangers nodig om de vertrekkende huisarts te vervangen.

Onrust

De onder-bemanning door huisartsen van de overgenomen praktijk leidt tot onrust onder patiënten. Dat gebeurt aan de telefoon maar ook binnen de praktijk aan de balie en in de wachtkamers. Mensen die boos zijn dat ze niet of pas na lange tijd geholpen worden vieren hun boosheid bot op het beperkte personeel in de praktijk. In Rotterdam Charlois leidde dat in de Centric Health-praktijk Punt Zuid tot de inzet van beveiligers in de wachtkamer.

Vijver

Bij Quin en Centric Health, maar ook bij ketenbouwer Co-Med, heeft men door de toename van het aantal huisartsen in dienstverband en waarnemers gedacht makkelijk aan huisartsen te kunnen komen voor hun bedrijfsmodel.

Ondanks dat overschot tekende een beperktere beschikbaarheid van dat overschot zich af, met name voor de overname van diensten in onregelmatige uren en van vakanties. De laatste twee jaar viel o.a. op Twitter op dat praktijk houdende huisartsen grote moeite hadden of er niet in slaagden waarnemers te vinden voor vakantieperioden of voor overname van avond-/nacht-/weekenddiensten. Berichten van huisartsen die daardoor niet op vakantie konden of slechts beperkt weg konden zag ik dan. Als die vijver dus beperkter is en Quin/Centric Health/Co-Med ook daaruit willen vissen dan betekent dat een bom onder het bedrijfsmodel van huisarts-ketenbouwers. Die bedrijven hebben dan ook geen goed inzicht in de invallers-/waarnemersmarkt en hebben hun huiswerk gewoon niet goed gedaan.

Verminderde dienstverlening

Eén ding is met al die huisarts-ketenbouwers duidelijk. De dienstverlening aan degenen waar de huisartsenzorg voor bedoeld is neemt na overname door zo’n bedrijf met rasse schreden af. Als men met veel geld van kapitaalverschaffers(o.a. private equity) praktijken overneemt dan moet de return-on-investment ergens uitkomen. Beperken van het aantal personeelsleden/huisartsen, inzet van waarnemers in plaats van huisartsen met een langdurig dienstverband, inzet van digitale hulpmiddelen of van een soort call-centrum gaat dan plaatsvinden. Dat alles met negatieve gevolgen voor de patiënt.

Geen zorg met een gouden randje

In het licht van de narigheid die nu plaatsvindt in door Centric Health overgenomen praktijken is het heel apart om de gelikte tekst te lezen bij de vacatures. Daar staat:

“Kom jij het verschil maken? Met onze patiëntgerichte instelling kun jij je helemaal focussen op je passie: zorg met een gouden randje. Werken bij ons geeft elke dag weer energie.”

Onderliggend probleem

Het grote onderliggende probleem is dat het steeds moeilijker is in huisartsenland om praktijkhouder te zijn. Dat heeft te maken met de steeds verdere toename van regelgeving en de externe verantwoording. Dat maakt dat het aantal praktijkhouders onder de huisartsen rap afneemt en het aantal parttime, in dienstverband werkende huisartsen, sterk toeneemt. Het zal daarbij niet zo zijn dat de laatste praktijkhouder het licht uit zal doen. Als er een bepaalde kritische massa, een niet direct te definiëren ondergrens bereikt is, zal het restant aan praktijkhouders er de brui  aan gaan geven.

Dat is geen aanlokkelijk vooruitzicht, in de wetenschap dat met de ketenbouwers het absoluut één grote wanboel is, die nu eindelijk de interesse van de Inspectie Volksgezondheid en Jeugd begint te wekken. Rijkelijk laat, helaas.

W.J. Jongejan, 24 januari 2023

Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay